Länkstig

Att styra mot social hållbarhet - konfliktytor, motsättningar och spänningar

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för kulturvetenskaper

Finansiär
Formas

Kort beskrivning

Då många städer idag styrs utifrån en logik om ekonomiskt tillväxt och mål om att stärka stadens konkurrenskraft hamnar ofta sociala frågor i bakgrunden när nya bostäder ska byggas. Men den senaste tidens ökande segregation i svenska storstäder har lett till att frågor om jämlikhet och social hållbarhet en högre prioritering i kommunala budgetar. Studien ska analysera vilka förutsättningar som givits i policy- och måldokument och organisation under perioden 2009–2019 i Göteborg, för stadens förvaltningar och bolag och för tjänstepersoner inom dessa, att kunna omsätta aktuell kunskap och erfarenhet om social hållbarhet i planering och genomförande av stadsutveckling i den ordinarie verksamheten. Studien ska även beakta förändringar i lagstiftning och andra statliga policydokument.

Deltagare

Ulrika Lundquist, Stadsbyggnadskontoret

Catharina Thörn, Göteborgs universitet