Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Alkoholens påverkan på vittnesmål rörande interpersonellt våld

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

I detta forskningsprojekt utforskas i laboratoriedesign hur alkohol påverkar vittnens förmåga att
a) minnas och
b) rapportera om interpersonellt våld, samt hur de
c) bedömer nivå av aggressivitet och
d) bedömer skuldbörda inom ramen för detta.
I projektet används mixed-methods design, dvs. att både använda kvantitativa metoder och kvalitativa metoder för att kunna belysa alkoholens komplexa effekter på hur vittnen minns och uppfattar interpersonellt agerande som innefattar våld. Syftet med projektet är att kunna ta fram grundläggande data om hur alkohol påverkar vittnesmål i för rättsväsendet centrala aspekter, och därmed även skapa underlag för hypoteser som kan testas i mer tillämpade miljöer i framtida studier.