Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Femtoterabyte
Foto: Anna-Lena Lundqvist
Länkstig

Seminarium om kondenserade materiens fysik - Teemu Ojanen

Naturvetenskap & IT

Detta är en del av en digital seminarieserie i kondenserade materiens fysik och atomfysik, med syfte att koppla samman forskare från olika nordiska universitet. Teemu Ojanen från Tampere University håller ett seminarium med titeln "Solving dynamical quantum phase transition in strongly correlated systems by Loschmidt cumulants".

Seminarium
Datum
29 nov 2021
Tid
16:15 - 17:15
Plats
Digitalt via Zoom
Ytterligare information
Zoom-länk till
seminariet

Teemu Ojanen: Solving dynamical quantum phase transition in strongly correlated systems by Loschmidt cumulants

Abstract

Dynamical quantum phase transitions, defined in terms of the many-body Loschmidt echo, generalize the notion of phase transitions and criticality to many-body systems far from equilibrium. This rapidly advancing research field is bringing together themes from statistical physics, topological matter and strongly correlated systems. However, solving the dynamics of strongly interacting quantum systems is a notoriously difficult problem, which is hindering the progress in the field. To circumvent this impasse, I introduce a novel method to determine the singular dynamics by employing so-called Loschmidt cumulants[1]. I will demonstrate the remarkable power of the new method by solving dynamical phase transitions in interacting Kitaev chain and spin-1 Heisenberg chain.

[1] S. Peotta, F. Brange, A. Deger, T. Ojanen and, C. Flindt, Physical Review X 11, 041018 (2021).

Seminariet hålls digitalt via Zoom

Zoom-länk: https://nordita.org/zoom/nvcms

Läs mer om seminarieserien

Seminarium om kondenserade materiens fysik