Länkstig

Sanjay Kumar Sukumar - Identifying targets of Alk signalling in Drosophila tissues by integrating Targeted DamID (TaDa) and multi-omics approaches

Forskning
Hälsa & medicin

Halvtidsseminarium vid Sahlgrenska akademin, institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi

Seminarium
Datum
2 dec 2021
Tid
10:30 - 12:00
Plats
Föreläsningssal Jörgen Lehmann – deltagande via Zoom
Ytterligare information
Länk till
seminariet

Granskningskommitté:
Claes Gustafsson
Aishe Sarshad
Lena Öhman