Länkstig

Elin Schoultz - ReCREating BRAF-driven thyroid and lung cancer in mice

Forskning
Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi

Disputation
Datum
8 jun 2022
Tid
09:00 - 13:00
Plats
Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3 eller zoom
Ytterligare information
Länk till
webinar

Opponent
Christopher McCabe, Institute of Metabolism and Systems Research, University of Birmingham, Birmingham, Storbritannien

Betygsnämnd
Martin Johansson, avdelningen för laboratoriemedicin, Göteborgs universitet
Christofer Juhlin, institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet
Sukanya Raghavan, avdelningen för mikrobiologi och immunologi, Göteborgs universitet