Bild
bild på 400 mhz spektrometer
Foto: Arthur Pinon
Länkstig

DNP-NMR på Svenskt NMR-centrum: introduktion och presentation av tekniken

Forskning

Svenskt NMR-centrum och AstraZeneca bjuder in till en presentation och introduktion av det nyinstallerade DNP-instrumentet på NMR-centrum i Göteborg med målet att illustrera vilka möjligheter DNP-NMR erbjuder.

Workshop
Datum
15 jun 2021
Tid
13:00 - 16:00
Plats
Online via Zoom

Registrering

Registrera dig via e-mail till cecilia.persson@nmr.gu.se

Program


13.00-13.10 Välkommen. 

Prof. Göran Karlsson, föreståndare Svenskt NMR-centrum

13.10-13.30 Live-presentation av det nya instrumentet

Dr Arthur Pinon, Förste forskningsingenjör, Svenskt NMR-centrum

13.30-13.40 Hur man får access till instrumentet

Akademiska användare och användare från industrin: Arthur Pinon

AstraZeneca-användareAnna Svensk Ankarberg, Senior Scientist, AstraZeneca

13.45-14.45 Introduction to solid-state NMR & DNP

Arthur Pinon

14.45-15.00 Kafferast

 

15.00-15.30 DNP-NMR in pharmaceutical applications

Adj Prof Staffan Schantz, Associate Principal Scientist, AstraZeneca

15.30-15.50 Exempel på pågående akademiska projekt

Prof Lars Evenäs, Chalmers Tekniska Högskola

Prof Daniel Topgaard, Lunds Universitet

15.50-16.00 Avslutande ord
Göran Karlsson