Länkstig

Disputation Niels Krabbe

Forskning
Samhälle & ekonomi

Niels Krabbe försvarar sin avhandling "Bioprospecting and Deep-sea genetic Resources in a Fragmenting International Law".

Disputation
Datum
11 jun 2021
Tid
10:00 - 14:00
Plats
Zoom
Ytterligare information
Zoom
länk

Om avhandlingen

Krabbes avhandling undersöker hur regler för bioprospektering i djuphaven inom internationell havsrätt, miljörätt och WTO-rätt skapar oförenliga skyldigheter för stater. Avhandlingen diskuterar hur folkrätten hanterar sådana fall av normkonflikt och föreslår nya strategier för att motverka fragmentering.