Image
Vindkraftverk på ett fält
SOM-institutet har mätt svenskarnas inställning till vindkraft sedan år 1999.
Photo: Karsten Würth, Unsplash
Breadcrumb

EECC – Swedish opinions on Environment, Energy and Climate Change

Research project
Active research
Project period
2019 - 2022
Project owner
Department of Political Science

Short description

“Swedish opinions on Environment, Energy and Climate Change” is a continuation of the research project “Energy Opinion in Sweden” which has studied attitudes and opinions on Swedish energy policies since 1985. The project aims to measure public opinion on environment, energy and climate change. Swedish opinion on environmental issues is examined in a broad perspective and includes examination of perceptions of climate change and their causes, and attitudes towards political proposals and control measures. The project is conducted in collaboration between several research programs with relevant associations to studies of energy- and environmental issues as well as political opinion.

Research group

Henrik Ekengren Oscarsson, PI, Professor, Department of Political Science, University of Gothenburg. 

Sverker Carlsson Jagers, Professor, Department of Political Science, University of Gothenburg.

Sören Holmberg, Senior Researcher, Department of Political Science, University of Gothenburg.

Simon Matti, Professor, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Luleå University of Technology.

Erik Jönsson, Associate Researcher, Department of Political Science, University of Gothenburg.

Publications

Åsikter om energi och kärnkraft (PDF)
SOM-undersökningens frågor om energi och kärnkraft år 2019 omfattar 3 414 slumpmässigt utvalda personer från hela Sverige.
Swedish Opinion on Nuclear Power 1986-2019 (PDF)
Sammanställning av svenskarnas inställning till kärnkraft mellan åren 1986-2019.
Swedish Opinion on Wind Power 1999-2019 (PDF)
Sammanställning av svenskarnas inställning till vindkraft mellan åren 1999-2019.
“How dare you?” Gretaeffekter på svensk miljö- och klimatopinion (PDF)
I december 2019 blev Greta Thunberg som första svensk och yngst någonsin utsedd till årets person av den amerikanska tidskriften Times. I det här kapitlet frågar vi oss om det finns en ”Gretaeffekt” på svensk miljöopinion: Har den stora uppmärksamheten för Thunbergs klimatstrejkande Fridays For Future och hennes framträdanden lyft klimatfrågorna högre upp på dagordningen? Har hennes aktivism lett till grönare åsikter hos svenska folket under det gångna året?
Opinionsstödet för att använda kärnkraften ökar (PDF)
Åsikter om kärnkraft har ända sedan 1970-talet varit klart olika bland kvinnor och män. Den skillnaden kvarstår och är mycket tydlig även efter den kraftiga opinionsförändringen i kärnkraftspositiv riktning 2019. Kärnkraften utmärks av en könskamp. En majoritet kvinnor vill avveckla kärnkraften medan en majoritet män vill använda den.
Bör utsläpparna betala? (PDF)
Trots att den svenska koldioxidskatten har ökat flera gånger över åren, finner vi inte att stödet för koldioxidskatter har minskat, utan snarare har ökat över tid. De visar sig även vara mer populära att höja än andra skatter.