Image
Äldre man sitter framför dator med barnbarn vid sidan
Photo: zeljkosantrac
Breadcrumb

34 miljoner för forskning om äldres inlärning – ett av anslagen från RJ och Forte

Published

Riksbankens Jubileumsfond beviljar en forskargrupp på Psykologiska institutionen 34 miljoner för att studera äldres inlärningsutmaningar. Forskningen ska identifiera faktorer i barndomen som förutsäger livslång inlärningsförmåga, kartlägga de utmaningar som äldre vuxna står inför och identifiera äldre som kämpar med inlärning.

Detta var ett av sju beviljade anslag från Riksbankens Jubileumsfond och Forte vid deras senaste beslut om forskningsbidrag.

Forskargruppen på Psykologiska institutionen leds av professor Martin Lövdén. I sin motivering för ansökan skriver forskarguppen: 

"Människor måste lära sig nya färdigheter under hela livet för att upprätthålla social delaktighet, självständighet och hälsa. Äldre människor står inför unika inlärningsutmaningar, men skillnader mellan äldre personer förstås bäst i ett livslängdsperspektiv eftersom inlärning i barndomen förbereder för senare lärande. Effekter av tidiga ojämlikheter förstärks därför under livet. Kunskap om de utmaningar som äldre står inför, de faktorer som förklarar skillnader i inlärningsförmåga och hur inlärning senare i livet kan underlättas är fortfarande knapphändig. Samhället är därför dåligt på att stödja lärande genom hela livet. För att fylla dessa kunskapsluckor kommer vi att studera inlärning i ett stort urval av äldre vuxna som deltog i en högkvalitativ datainsamling av skolrelaterade variabler när de var barn. Detta kommer möjliggöra för oss att identifiera faktorer i barndomen som förutsäger livslång inlärningsförmåga, kartlägga de utmaningar som äldre vuxna står inför och identifiera äldre som kämpar med inlärning. Deltagarna kommer också att genotypas för att separera faktorer bakom skillnader i inlärning som är av genetisk eller trolig miljönatur. Utrustade med denna kunskap kommer vi att utveckla interventioner som syftar till att underlätta lärande för äldre människor och undersöka deras effekter på inlärningskapacitet och välbefinnande i randomiserade kontrollerade studier som riktar sig till individer i behov av intervention."

Övriga beviljade anslag från RJ

Annica Kronsell: "Multiple injustices of Climate Change Governance: Ecological Feminist Perspectives"
2 162 668 kr

Henrik Friberg-Fernros: "En epistemisk approach till berättigandet av offentlig maktutövning: Att öka legitmiteten genom att stärka den argumentativa kvaliteten"
1 248 160 kr

Camilla Orjuela: "Lokal utrikespolitik? Kommuner, regioner och civilsamhällets mobilisering kring massvåld"
3 766 909 kr

Marina Nistotskaya: "Statlig kapacitet, demokrati och aktuella globala utmaningar"
1 865 080 kr

Läs hela listan över beslutade bidrag på RJ:s webbplats. 

 

Beviljade medel från Forte

Kristina Alstam: "Att närma sig den heta zonen - om gängrelaterade konfliktsammanbrott och deras samhälleliga responser"             
5 000 000

Patrik Öhberg: "Rörelsen bland män högerut. Förklaringar till skiftande politiska könsskillnader 1956–2022"               
3 512 000  

Läs hela listan över beviljade medel på Fortes webbplats.