Breadcrumb

The use of cellphones in the digitalized school

Science and Information Technology

Anita Grigic Magnusson is defending her doctoral thesis "Användning av mobiltelefoner i den digitaliserade skolan: Elevers och lärares perspektiv" for the Degree of Doctor of Philosophy in the subject Applied Information Technology towards Educational Sciences.

Dissertation
Date
2 Dec 2022
Time
13:00 - 15:30
Location
Torg Grön, Hus Patricia, Department of Applied IT, Forskningsgången 6, Campus Lindholmen, Gothenburg - and via Zoom.

Good to know
The dissertation will be held in Swedish and takes place 13:00 to ca 15:30.

About the thesis (in Swedish)

Title: Användning av mobiltelefoner i den digitaliserade skolan: Elevers och lärares perspektiv

Description:

"I det digitaliserade samhället där tillgången till och användningen av internet blivit en grundbult, är det ingen överdrift att påstå att mobiltelefonen revolutionerat världen. Medan mobilen redan är integrerad i både vardagsliv och på arbetsplatser, ifrågasätts användningen av mobiler i skolan.

På ett övergripande plan problematiserar avhandlingen skolans digitalisering och dess konsekvenser för både elevers och lärares skolvardag. Syftet är att fördjupa kunskapen om användningen av högstadie- och gymnasieelevers privata mobiltelefoner i klassrummet och implementering av mobiltelefonförbud i klassrummet.

Avhandlingen utforskar a) elevers resonemang och diskussioner om bådeanvändningen av mobiler i sina klassrum och policys och regler för denna användning, b) lärares implementering av ett mobiltelefonförbud i klassrummet.

Resultatet visar att i en digitaliserad skola där digitala verktyg är en nödvändig komponent i både lärares och elevers skolvardag, blir det inte lätt att förbjuda en teknologi som redan är helt integrerad i samhället och i lärares och elevers övriga dagliga liv. Mobiltelefonerna har de facto blivit en del av skolans infrastruktur för lärande. Därtill är Bring Your Own Device-konceptet i själva verket en del av de redan etablerade sociala, tekniska och institutionella aktiviteter som möjliggör lärares och elevers skolpraktik."

Faculty opponent:

Professor Fritjof Sahlström, Department of Education, University of Helsinki, Finland

Grading committee:

  • Professor Christina Olin-Scheller, Department of educational studies, Karlstad University
  • Associate professor Annika Bergviken Rensfeldt, Department of Applied Information Technology, University of Gothenburg
  • Professor emeriti Per-Olof Thång, Department of Education and Special Education, University of Gothenburg


Link to fulltextversion of the thesis (the thesis is written in Swedish)