Göteborgs universitet

Om oss

Centrum för Digital Innovation utgör en strategisk satsning vid Institutionen för tillämpad informationsteknologi och verkar för att stärka den kompletta akademiska miljön kring digital innovation.

Föreståndare

Johan Magnusson, docent
E-post: johan.magnusson@ait.gu.se

Vetenskaplig ledare

Rikard Lindgren, professor
E-post: rikard.lindgren@ait.gu.se