Länkstig

Det är viktigt att förstå cyberattacker

Magnus Almgren är docent på Institutionen data- och informationsteknik. Han forskar inom området cybersäkerhet och uppmuntrar alla studenter att ta minst en kurs relaterad till detta område.

Magnus Almgren

Docent på Institutionen för data- och informationsteknik.

Ansvarig för kursen Computer Security och involverad i framtagandet av Göteborgs universitets och Chalmers kurspaket kring säkerhetsspecialisering.