Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ämnesfördjupning i oral hälsa med inriktning mot kariologi för vuxna

Kurs
THA115
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs tandhygienistexamen 180 hp och minst 1 års (100 %) dokumenterad klinisk erfarenhet som tandhygienist. Individer med kortare tandhygienistutbildning om minst 120 hp eller motsvarande kan få särskild prövning avseende reell kompetens. Reell kompetens avser minst 5 år (100 %) klinisk verksamhet som tandhygienist med dokumenterad erfarenhet av kariologiskt  hälsopromotionsarbete och patientcentrerad rådgivning/behandling. För information om hur du ansöker om bedömning av reell kompetens följ  länken nedan:  https://utbildning.gu.se/anmalanochantagning/behorighet