Länkstig

Hanna Leonardsson

Universitetslektor

Institutionen för globala
studier
Besöksadress
Konstepidemins väg 2
41314 Göteborg
Postadress
Box 700
40530 Göteborg

Om Hanna Leonardsson

Sedan 2012 är jag doktorand inom Freds- och utvecklingsstudier vid Institutionen för globala studier på Götebors universitet. Mitt avhandlingsprojekt handlar om vilken roll lokala myndigheter i Libanon spelar för fredsuppbyggnad lokalt och nationellt. Min tidigare utbildning består av en kandidatexamen i statsvetenskap och en mastersexamen i Globala studier från Göteborgs universitet. Jag har även arbetat som forskningsassistent med bland annat decentralisering, security governance, och våldtäkt som vapen i krig.

ForskningsområdenMitt forskningsintresse spänner över ämnen som stats- och nationsuppbyggnad, fredsuppbyggnad och demokratisering med särskilt fokus på lokala processer och lokala myndigheter, samexistens och försoning. Geografiskt inriktar jag mig framförallt på Libanon men har även ett intresse av jämförande studier.

Nuvarande forskning

  • Local Governments and Sustainable Peace: The Case of Lebanon - Avhandlingsprojekt
  • Taking it to the Ground - Peacebuilding through a Local Government ApproachSidafinansierat projekt som bedrivs tillsammans med Joakim Öjendal och Isabell Schierenbeck. Projektet påbörjas under 2014.

UndersvisningText