Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Vilka är samhällets aktuella riskfrågor och hur ska de hanteras?

Publicerad

Riskfrågor är ständigt på agendan. Politik, organisering och myndighetsutövning såväl som enskilda individers dagliga planering handlar till stora delar om att hantera och förebygga olika typer av risker. Den 14-15 november arrangerar Gothenburg Research Institute och den nordiska grenen av Society for Risk Analysis en konferens i Göteborg om den senaste forskningen på området risk.

Riskforskning handlar om att systematiskt undersöka risker för att bättre kunna upptäcka, bedöma och hantera dem, samt om att förstå vad olika aktörer uppfattar som risk och varför. Forskning om risk spänner över många olika discipliner och ämnesområden. På konferensen 2nd SRA-E Nordic Chapter Meeting i Göteborg den 14-15 november, samlas forskare för att bidra med kunskap om riskfrågor och mötas över disciplingränser.

Årets konferens hålls i Göteborg. Ett 70-tal forskare presenterar sin forskning. Bland annat:

  • Hur kommunicerades ebolaepidemin i tidningar och sociala medier?
  • Experters uppfattningar om riskerna med vattenförsörjning vid ett förändrat klimat
  • Retoriken kring fetma och övervikt i olika kulturer
  • Skolors roll vid incidenter med dödligt våld
  • Hur påverkar förarlösa bilar försäkringsbolags riskbedömningar?
  • Vad innebär begreppet risk och hur bör man hantera osäkerhet?
     

Värd för konferensen är Gothenburg Research Institute, ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

Society for Risk Analysis Europe är en organisation som för samman riskforskare och organisationer intresserade av riskhantering och riskkommunikation. Den nordiska grenen är särskilt intresserad av att främja riskforskning och tekniker för riskanalys rörande nordiska och baltiska riskfrågor, att främja utbyte av information mellan praktiker, politiker och forskare samt att främja debatt om riskfrågor.

Mer information, tider, program mm.:
http://gri.gu.se/konferens/sra-nordic-chapter-meeting

För intervjuer och frågor om konferensen:
Åsa Boholm, professor i socialantropologi och forskare vid Gothenburg Research Institute, Handelshögskolan, Göteborgs universitet, 031-786 5186, asa.boholm@globalstudies.gu.se
Ullrika Sahlin, forskare vid Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet och ordförande i Society for Risk Analysis Europe, Nordic Chapter, 073-8274432, ullrika.sahlin@cec.lu.se

Läs mer:
Forskningsprogrammet Samhällets riskfrågor på Gothenburg Research Institute