Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Studenter i marknadsföring vann Handelns uppsatspris 2014

Publicerad

Studenterna Malin Sjöhage och Rebecka Nyblom har fått Handelns uppsatspris 2014 som delas ut av Hakon Swenson Stiftelsen och Handelns Utvecklingsråd. Uppsatsen med titeln ”May I help you SIIR” handlar om hur personlig service i pop-up butiker med e-handel påverkar kundnöjdheten.

Pristagarna har skrivit sin kandidatuppsats i marknadsföring på Företagsekonomiska institutionen vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

Tre snabba frågor till pristagarna Malin Sjöhage och Rebecka Nyblom som får dela på 20 000 kr:

Vad är en pop up-butik med e-handel?
En butik som integrerar e-handel med ett fysiskt showroom för att skapa en bättre upplevelse för kunderna och en mer lönsam affär.

Hur kom det sig att ni valde att undersöka hur personlig service påverkar kundnöjdheten?
Vi har ett intresse för handel och service då vi båda har jobbat i butik. Därför valde vi att titta på hur service kan användas som en del i en effektiv marknadsföring.

Vad kom ni fram till? Var det något i resultaten som förvånade er?
Vi kom fram till att det krävs en hög nivå av personlig service för att öka kundernas nöjdhet och tiden de spenderade i butiken. Något förvånande är resultatet att det inte räcker att ha en anställd i butiken om denne inte levererar en god service till kunderna, då fungerar en tom butik lika bra.

Juryns motivering
”Utgångspunkten i denna uppsats tas i den snabba teknikutvecklingen och dess konsekvenser för detaljhandeln. Uppsatsen inleds med en välstrukturerad och välskriven redogörelse av tidigare forskning om personlig service och kundnöjdhet. Författarna visar i detta avsnitt på mycket god förmåga att integrera och nyttja tidigare kunskap i nya sammanhang. En stor insikt visas också genom begreppsdiskussioner om den modell som avslutar det teoretiska avsnittet. Uppsatsförfattarna visar hög grad av metodmedvetenhet genom genomförande av experiment och genom sitt sätt analysera och dra slutsatser av det empiriska materialet. Uppsatsen bidrar med ny och värdefull kunskap med stor relevans för detaljhandeln.”

Ladda ner uppsatsen

May I help you SIIR? Ett experiment om hur personlig service i en pop-up butik med e-handel påverkar kundnöjdhet och graden av närmande

Om uppsatspriset:
Handelns uppsatspris vänder sig till studenter vid högskolor och universitet, för att attrahera studenter att studera och fördjupa sig inom handelsområdet i sina kandidat-, magister- och mastersuppsatser. Varje år utses två studentuppsatser till vinnare. Dessa erhåller ett stipendium på 20 000 kronor vardera, som delas lika mellan uppsatsförfattarna. Hakon Swenson Stiftelsen och Handelns Utvecklingsråd delar ut var sitt pris.