Bild
none
Länkstig

Stora utmaningar för sjöfarten kräver ny forskning

Publicerad

Energimyndigheten satsar 125 miljoner på forskning som kan bidra till nya sätt att förstå energi- och klimatfrågorna.
Hanna Varvne är doktorand på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet och en av de som fått del av forskningspengarna.

- Jag hoppas hitta lösningar för sjöfartsindustrin som både är lönsamma på sikt och hållbara för miljön, säger hon.

Energimyndigheten satsar 125 miljoner på forskning som kan bidra till nya sätt att förstå energi- och klimatfrågorna.
Hanna Varvne är doktorand på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet och en av de som fått del av forskningspengarna.

– Jag hoppas hitta lösningar för sjöfartsindustrin som både är lönsamma på sikt och hållbara för miljön, säger hon.

Hanna Varvnes forskning fokuserar på hur fartyg kan minska sin förbrukning av bränsle. Går förbrukningen ner, minskar även utsläppen från fartygen. Så vinsterna är flera för miljön om bränsleförbrukningen på våra hav går ned.

– De tekniska lösningarna finns idag, men problemet verkar vara att det behövs mer förståelse för hur tekniken ska användas, säger Hanna.

Studiebesök på fartyg

– I min forskning tittar jag på organisationen, management och relationen mellan ledningen för rederiet och personalen som jobbar ombord på fartyget.

Att forska om ett ämne som är superaktuellt, tycker Hanna är kul och viktigt. Gothenburg Research Institute vid Handelshögskolan har fått 9,3 miljoner av Energimyndighetens pengar och anställt henne som doktorand.

– Det är roligt att vara i ett forskningsfält där det händer mycket och där utvecklingen går fort framåt.

I ett första skede vill Hanna undersöka hur svenska rederier arbetar med energiledning och hur de kopplar det till hållbarhets- och innovationsarbetet. Och hon har redan fått möjlighet att följa med ett oljefartyg under en vecka på deras rutt runt Europas hamnar.

– De var väldigt positiva till att ha mig med. Det här är frågor som detta rederiet jobbar aktivt med.
 

– Det är roligt att titta på de rederier som redan jobbar med de här frågorna och fått ned sin bränsleförbrukning. Det för att kunna dra slutsatser om hur sjöfartsindustrin skulle kunna spina vidare på deras åtgärder för att få ned bränsleförbrukningen ytterligare.

 

Jobbat som sjöbefäl

Hon har själv en bakgrund från sjöfartsindustrin vilket naturligtvis är en stor fördel.

– Jag har hållit på med sjöfart sedan gymnasiet, jobbat på rederier och jag har läst sjökaptensprogrammet på Chalmers, logistik och maritime management. Båtar är även mitt stora fritidsintresse, jag seglar och är ledare i Sjöscouterna.

Att Energimyndigheten satsar 125 miljoner på forskning, beror på att det behövs nya sätt att använda energi som är mer miljövänligt och hållbart.

Enerimyndigheten satsar på ny forskning

Energimyndighetens satsning heter ”Forskarskola Energisystem” och har som mål att utveckla ny kunskap och kompetens. Att vara knuten till forskarskolan, som Hanna är, innebär också hon regelbundet träffar andra doktorander som anställts i andra forskningsprojekt som också fått pengar från Energimyndigheten.

– Det är en fantastisk möjlighet att kunna utbyta erfarenheter. För även om projekten är olika, har vi många gemensamma nämnare, säger hon.

Hanna Varvne är bara i början av sin forskning, anställningen som doktorand är på fyra år.

– Även efter att projektet är avslutat om fyra år och jag är klar med min avhandling, hoppas jag kunna fortsätta att jobba med hållbar utveckling av sjötransporter, säger Hanna.

Fakta: Om Hannas projekt

Projektet finansieras av Energimyndigheten med 9,3 miljoner kronor under fyra år. Även professor Ulla Eriksson-Zetterquist och Hannes von Knorring, båda vid Gothenburg Research Institute (GRI), arbetar med projektet.
Vid Linköpings Universitet finns ytterligare en doktorand, Mariana Andrei som tillsammans med professor Patrik Thollander parallellt arbetar med samma frågor fast i produktionsindustrin.

Läs mer om projektet på Linköpings Universitets hemsida 

Fakta: Därför satsar Energimyndigheten 125 miljoner kronor på forskning

Energimyndighetens satsning ”Forskarskola Energisystem” har som mål att utveckla ny kunskap och kompetens.

Vad är energisystem?
Energisystemen består av människan och hennes samspel med teknik, tjänster och nya lösningar såväl som med politik, lagar och andra samhällsinstitutioner. Dessa behöver samspela för att Sverige ska nå klimatmålen och de energipolitiska målen.

Hur går forskarskolan till?
Energimyndigheten finansierar doktorandprojekt där forskare inom samhällsvetenskap och humaniora samarbetar med forskare inom naturvetenskap och teknik.

Forskarskolans doktorander har förutom sin vanliga handledare, ytterligare en handledare från en annan disciplin och institution. Tanken är att detta ska styrka ett tvärvetenskapligt angreppssätt i forskningen.

Text: Cecilia Sjöberg
Foto: Hanna Varvne
Foto: Porträtt Cecilia Sjöberg