Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Rapport om pappors drickande och skador på barn

Publicerad

​​​​​​​Även pappors alkoholvanor står i fokus i en rapport om alkohol, graviditet och spädbarns hälsa som nu väcker uppmärksamhet på flera håll, bland annat via media och i ett seminarium i riksdagen. Här kan du ta del av rapporten i sin helhet.

Det är Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende, CERA, vid Göteborgs universitet som står bakom den aktuella översikten av internationell och svensk forskning i fältet.

Bakom rapporten finns en bred uppställning av organisationer, däribland Svensk Förening för Allmänmedicin, Svensk sjuksköterskeförening och nykterhetsorganisationen IOGT-NTO.

En av författarna är Frida Dangardt, docent i klinisk fysiologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och läkare på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

– Mannens konsumtion innan befruktning kan påverka barnets födelsevikt och kan öka risken för akut lymfatisk leukemi och medfödda hjärtfel, säger hon i en kommentar.

Ett syfte med rapporten är att, som det heter i förordet, ”lyfta föräldraskapet och relationen till alkohol som ett gemensamt ansvar och en viktig jämställdhetsfråga. Det är viktigt att alla inblandade har god kunskap om alkoholens möjliga risker för att kunna fatta informerade beslut.”

Rapporten handlar om forskningen kring alkoholskador som sådana, och berättar också om riskerna för exempelvis ökat partnervåld, attityder till alkohol och föräldraskap, prevention och samhällskostnader.

Rapporten: Andreasson S, Chikritzhs T, Dangardt F, Holder H, Naimi T, Stockwell T (2020) Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa – ett gemensamt ansvar, Alkoholen och samhället 2020

Om CERA: Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende

Kontakt: Frida Dangardt