Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Pengar från Vetenskapsrådet till studie om individuell lönesättning

Publicerad

Vetenskapsrådet har beviljat medel för ett treårigt forskningsprojekt med titeln "Individuell lönesättning från policy till praktik – en komparativ studie av lönekriteriers betydelse och tillämpning i olika sektorer", som kommer att inledas under 2016. Projektet studerar vilka värderings- och översättningsprocesser som förekommer i lokal lönesättning i fem sektorer genom att analysera lönepolicydokument samt intervjuer med HR-personal, chefer, arbetstagare samt fackliga ombud. Teoretisk utgångspunkt är en kombination av nyinstitutionella teoribildningar inom områdena valuation studies, översättningsteori, samt institutionella logiker.

Projektledare är professor Bengt Larsson (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap) och projektmedarbetare är docent Ylva Ulfsdotter Eriksson (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap) och docent Petra Adolfsson (Företagsekonomiska institionen).

För mer information om projektet kontakta bengt.larsson@socav.gu.se.