Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny publikation! Hantverksvetenskap

Publicerad

Hantverksvetenskap skulle kunna följa den akademiska traditionen och presentera forskning om hantverk. Vetenskapen som diskuteras i denna bok avser forskning i och genom hantverk. Skillnaden är avgörande.

Texterna som presenteras tillhör olika genrer: en essä om teoribegreppet, en rapport från ett försök med hantverksinriktad forskarutbildning, en artikel om »the craft aspect« i arkitekturforskningen, ett kapitel om kompetens och praktisk kunskap till en tänkt bok, och avslutningsvis en reflektion över och vägledning till hantverkares dokumentation av föremål, handlingar och projekt. Den röda tråden är relationen mellan vetenskap och praktisk kunskap. Hur kan ett vetenskapsområde kring hantverk byggas, som upprätthåller kopplingen och relevansen för praktikfältet? Vilka teorier, metoder och kommunikationssätt svarar mot både vetenskapliga och hantverkliga begrepp om kunskap?

Ladda ned publikationen här.