Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Idag presenteras rapporten om muthärvan i Göteborg

Publicerad

Barbara Czarniawska en av utredarna i granskningskommissionen

Göteborgs-Posten, 13 juni 2013

Idag presenteras granskningskommissionen rapport om mutors utbredning bland anställda i Göteborgs kommun. Undersökningen har gjorts på kommunfullmäktiges uppdrag, efter den kommunala muthärvan som uppdagades under 2010. Den oberoende kommissionen består av professorerna Erik Amnå, Barbara Czarniawska och Lena Marcusson.

Granskningskommissionen har intervjuat ett fyrtiotal kommunala toppar inom både politiken, bolag och förvaltningar och har också genomfört en omfattande enkätundersökning som gått ut till samtliga drygt 40 000 anställda. Ca 45 % svarade på enkäten.

Klockan 10 på torsdagen började kommissionen att redogöra för sitt arbete och sina slutsatser inför kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges presidier.

Efter presskonferensen informeras kommunens revisorsgrupp och revisorskontoret med början klockan 15. Klockan 17 sker en föredragning inför kommunfullmäktige.