Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Hantverkslaboratoriet bjuder in till Dialogseminarium 28 september 2018

Publicerad

Hantverkslaboratoriet och Strömsholms kanal bjuder in till dialogseminarium med temat:
Hur kan man arbeta med traditionella metoder, material och tekniker vid renovering och restaurering av konstruktioner i vatten?

Seminariet är en del av en pågående förstudie till ett treårigt kulturmiljövårdsprojekt.

Om förstudien och kulturmiljövårdsprojektet

Syftet med dialogseminariet är att olika aktörer och intressenter inom kulturmiljösektorn tillsammans ska kunna identifiera, lokalisera och beskriva behovet av traditionell hantverkskunskap vid hantering av konstruktioner i vatten. Det kan till exempel handla om olika typer av material och de utmaningar, som är förknippade med underhåll och reparationer av dessa, men även identifiering av konstruktioner (t.ex. dammar, murar, portar, stenskistor, grundläggning) där behoven av hantverkskunskap är som störst.

Resultatet av dagens diskussioner kommer att ingå i den ansökan om ett treårigt kulturmiljövårdsprojekt inom området Konstruktioner i vatten, som kommer att färdigställas under hösten 2018. Länsstyrelsen i Västmanland är värd för förstudien, som utförs av Hantverkslaboratoriet i Mariestad.