Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Frukostworkshop om Konsumtionsrisker

Publicerad

Den 14 maj hölls CFR:s sista frukostworkshop för våren, med temat Konsumtionsrisker. Workshopen hölls av Maria Fuentes, forskare vid Handelshögskolan i Göteborg som bedriver forskning om matkonsumtion och handel.

Hon inledde presentationen med att ge exempel på olika larm kring risker kopplade till konsumtion. Risker kommuniceras främst via media och det vanligen livsmedel som larmen handlar om. Sedan BSE-krisen i mitten av 1990-talet har det visat sig att larm om olika former av konsumtionsrisker får stort utrymme i media och att det är något som intresserar många. Det handlar ofta om risker kopplade till hälsa och reproduktion där människan betraktas som främsta upphov till de risker som vi konfronteras med. I diskussioner kring sådana risker blir det ofta motstridiga expertutlåtanden och många olika aktörer som är inblandade. Konsumenter och handel utpekas ofta som ansvariga för att hantera olika typer av risker. Konsumenter reagerar på och hanterar larmen på olika sätt, t.ex. genom oro, irritation eller ett mer pragmatiskt förhållningssätt.

Påverkan på konsumtionen efter ett larm blir dock ofta kortvarig och det brukar visa sig att värderingar och vanor är svåra att förändra. För handeln betyder det att försäljningen påverkas tillfälligt, men det kan också förändra synen på handelns roll och ansvar i att hantera olika risker. Maria betonade vikten av ett kontinuerligt arbete inom handeln, där man bemöter kundernas reaktioner och tar ansvar utöver de lagar och standarder som reglerar verksamheten. Handeln har en unik position mellan konsumenter och producenter, ofta en god kunskap om de produkter man säljer och stort utrymme för värdeskapande.

Samtidigt är konsumenterna en heterogen grupp och med ett komplext medielandskap finns det också utmaningar för handeln när det gäller hanteringen av olika typer av risker knutna till konsumtion. I den efterföljande diskussionen diskuterades olika utmaningar och möjligheter för handeln, förhållandet mellan Sverige och övriga EU-länder när det gäller t.ex. djurhållning, den ökade användningen av sociala medier, samt olika konsumentorganisationer och myndigheters roll i hanteringen av risker.