Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Forskningsprojekt om arbetets digitalisering och kompetensomställning beviljas 4,3 miljoner

Publicerad

Forskningsrådet FORTE har beviljat projektet ”Humankapital för industri 4.0. Hur företagens bemanningsstrategier påverkar arbetskraftens förutsättningar till kompetensomställning och arbetsmarknadsrörlighet” 4,3 miljoner SEK i forskningsmedel. Forskarna vill med projektet skapa en djupare förståelse för teknologiers konsekvenser för individer på arbetsmarknaden. Projektet kommer att genomföras inom ramen för Centrum for Global Human Resource Management och Centrum för Regional Analys vid Göteborgs Universitet.

Robotar skapar behov av kompetensutveckling

Vi möts dagligen av nyheter om hur tekniska genombrott förändrar vår vardag. Självstyrande bilar, sociala robotar och digitala gränssnitt omdanar förutsättningarna för företag och branscher. Den tekniska utvecklingen förväntas också ha dramatiska effekter på arbetsmarknaden. Allt fler avancerade jobb väntas tas över av robotar, nya yrkesgrupper kommer uppstå och det antas att en stor andel av arbetskraften kommer att behöva fortbildas för att kunna behålla sina jobb.

Existerande litteratur säger lite om vad den teknologiska omvandlingen betyder för medarbetare på arbetsplatsnivå. Teknologins effekter tenderar att överdrivas eller dramatiseras, vilket skapar både falska förhoppningar och ogrundad rädsla. Diskussionen ger intrycket av att våra arbetsliv är förutbestämda av den teknologiska utvecklingen, utan att man tar hänsyn till förmågan hos människor och organisationer att utforma användningen av teknologin i det dagliga arbetslivet.

Vill bidra till förståelse för teknologins konsekvenser för människor i arbete

Mot denna bakgrund syftar projektet till att skapa en djupare förståelse för teknologiers konsekvenser för individer på arbetsmarknaden genom att undersöka hur företagens bemanningsstrategier hanterar omvandlingens effekter.

Projektet kommer att fokusera på svensk tillverkningsindustri och avancerad industrinära tjänstesektor. Hur utvecklar företag sina kompetensresurser i tider av teknologisk förändring? Vilka nya krav ställs på de anställda? Vilka konsekvenser får detta för arbetstagare

Medverkande i projektet

Martin Henning, professor i ekonomisk geografi vid Göteborgs universitet, är projektledare. Ola Bergström, professor i företagsekonomi vid Göteborgs universitet och ordförande i CGHRMs styrgrupp, och Emelie Hane-Weijman, postdoktor vid Umeå Universitet, är medforskare. Projektet kommer att genomföras i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö där forskare inom företagsekonomi, ekonomisk geografi, kulturgeografi, sociologi och arbetsvetenskap är verksamma. Projektdeltagarna är också medlemmar av tvärvetenskapliga internationella nätverk med fokus på arbetskrafts- och mobilitetsfrågor.

Läs mer

Läs en intervju med Martin Henning här.

Kontakt

Martin Henning, professor i ekonomisk geografi

martin.henning@handels.gu.se