Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Forskningsprogram för att förstå lyckad integration

Publicerad

Med finansiering från Forte startar Gothenburg Research Institute forskningsprogrammet Organising integration. Genom att studera hur integrationssatsningar fungerar i praktiken och att koppla samman framgångsrika initiativ är målet att förbättra integrationen för utlandsfödda i Sverige.

Organising integration är ett multidisciplinärt forskningsprogram med syftet att studera hur initiativ för att integrera utlandsfödda på arbetsmarknaden fungerar i praktiken. Tre forskningsfrågor ska besvaras i programmet:

  1. Ur vilka idéer om integration uppstår samtida integrationsinitiativ?
  2. Hur är arbetsmarknadsintegration organiserad i praktiken? Det vill säga: Vilka organisationer, grupper och individer rekryteras till integrationssatsningar och vad gör de?
  3. Vilka är effekterna av initiativen?


Att studera praktiken betyder att försöka förstå vad som faktiskt händer i integrationsprojekt.

– Det är otroligt många som håller på med olika satsningar och det är många som verkligen tror på dem, men man vet egentligen väldigt lite om hur satsningarna är organiserade i praktiken och vad de får för konsekvenser i termer av integration, säger Andreas Diedrich, forskare i företagsekonomi och programansvarig för Organising integration.

Varför är det viktigt att studera praktiken?
– Det som händer i den faktiska praktiken får konsekvenser för de inblandade. Det är här som man bestämmer vad integration är, vem som är invandrare, vilka som får vara med, vad som definieras som ett meningsfullt arbete, vad som är kompetens och så vidare. Svaren finns i praktiken, säger Andreas Diedrich.

Programmet består av fem större projekt. Det första ska identifiera och analysera historiska integrationsinitiativ från cirka 1945 fram till i dag. Det andra handlar om den privata sektorns förändrade roll i integrationen av utlandsfödda och studerar flera konkreta initiativ i företag och organisationer. Det tredje projektet tittar på medborgardrivna initiativ. Det fjärde projektet studerar den offentliga sektorns förändrade roll och tittar på innovativa integrationsinitiativ i stat och kommun. Det femte projektet kallas för DEFELab – The Decent employment for everybody laboratory.

– I det här laboratoriet ska forskningsresultat kopplas ihop med aktörerna som är inblandade. Det ska det bli en sorts korsbefruktning där vi forskare agerar som möjliggörare för möten mellan aktörer som inte nödvändigtvis hade samverkat annars – en utmärkt grogrund för att skapa innovativa integrationsaktiviteter, säger Andreas Diedrich.

I dag finns det en stor osäkerhet kring hur satsningar och enskilda aktiviteter fungerar i praktiken och vilka konsekvenser de får.

I de olika projekten djupstuderas nio olika integrationssatsningar. Däribland 100-klubben – ett statligt initiativ för att få företag att tillfälligt anställa 100 migranter, Hope - en organisation för kvinnor i Angered, och One step change, ett integrationsprojekt finansierat av EU som drivs av Göteborgs stad.

– I dag finns det en stor osäkerhet kring hur satsningar och enskilda aktiviteter fungerar i praktiken och vilka konsekvenser de får. Vi är övertygade om att vi i det här programmet kan göra värdefulla bidrag till debatten om integration och även identifiera framgångsrika praktiker och koppla ihop dem på ett meningsfullt sätt. Målsättningen är att bidra till en bättre arbetsmarknadsintegration, säger Andreas Diedrich.

Programmet finansieras av Forte med nio miljoner kronor och pågår i en första fas fram till slutet av 2019.

Läs mer på programmets sida