Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Asgeir B. Torfasons avhandling prisas

Publicerad

"Intervjuer i sju skandinaviska banker visar - något oväntat - att bankerna inte fäster särskilt stor vikt vid att redovisa sina inkommande och utgående betalningar. De framhåller snarare sin förmåga att ge kredit." Så lyder en del av juryns motivering till att Asgeir B. Torafson får Oskar Silléns pris för 2014 års bästa doktorsavhandling i företagsekonomi. Avhandlingen Cash flow accounting in banks – a study of practice, handlar om hur banker redovisar sina betalflöden. 

I avhandlingen gjordes finansieringsanalyser av bankernas årsredovisningar och ledande personer i de största skandinaviska bankerna intervjuades.

Juryns motivering i sin helhet: "Denna djuplodande studie visar hur banker redovisar sina betalningsflöden. Avhandlingen ger inblick i vilka rapporter som tas fram av bankerna. Den belyser even bankernas kritiska kommentarer när nya normer för redovisning arbetades fram. Intervjuer i sju skandinaviska banker visar - något oväntat - att bankerna inte fäster särskilt stor vikt vid att redovisa sina inkommande och utgående betalningar. De framhåller snarare sin förmåga att ge kredit. Avhandlingen bygger på teorier av olika slag: penningpolitik, företagsfinansiering och redovisning. Framställningen är tydlig även när den tar upp argument av vitt skilda slag. I studiens avslutande syntes presenteras nya riktlinjer för redovisning som kan ge det finansiella systemet större motståndskraft i en osäker tid.”

Bild från prisutdelningen

Läs mer om Asgeir B. Torafson