Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

900 000 kr från Torsten Söderbergs Stiftelse till Konst och management

Publicerad

Konst och management är ett projekt inom Business och Design Lab, ett forskningscentrum i samarbete mellan GRI, Handelshögskolan och Högskolan för Design och konsthantverk (HDK) vid Göteborgs universitet.Projektet fokuserar på relationen mellan konst och management. En relation som ibland kan framstå som paradoxal: å ena sidanan ses de tillhöra motsatta världar, nämligen skönhet och känslor versus effektivitet och fakta; å andra sidan kan även likheter framhävas, där kreativitet, nya idéer, och tolkning av framtida verkligheter gälla för båda världarna.

Projektet kommer att, genom tre olika fältstudier, undersöka hur mötet mellan konst och management sker. Den första studien handlar om ”Hundra Kontor-projektet, som pågick mellan 2010 och 2012 i Västra Götalandregionen och siktade på att matcha ihop designers/kreatörer utan arbetsplats med etablerade företag som hade lediga arbetsplatser. Den andra studien handlar om olika projekt där konstnärer träffar företagsledare. Speciellt fokus i denna studie är två sådana projekt, som pågår dels på Handelshögskolan i Göteborg och dels på TILLT (www.tillt.se). Den tredje studien handlar om användningen av konstnärlig kompetens i form av konstnärliga interventioner i en organisation där ett av syftena är att utveckla organisationsmedlemmarnas kreativitet. Fokus ligger speciellt på ett projekt som TILLT driver tillsammans med fackföreningen Unionen.
Projekts ledare är professor Ulla Johansson. Forskare inblandade i projektet är Dr. Elena Raviola och Dr. Marja Soila-Wadman.