Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Måltider, matvanor och ledarskap

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Kort beskrivning

Temaforskargruppens målsättning är att bidra med kunskap om hur hälsosamma och hållbara måltider samt matvanor kan utvecklas och främjas. Detta uppnås genom att bedriva forskning med fokus på exempelvis kostutbildning och måltidsverksamhet. Genom att bedriva forskning kring möjligheter och hinder för hälsosamma hållbara måltider och matvanor kan hälsa i befolkningen främjas.

Vi arbetar för att utveckla och genomföra forskningsprojekt om människors möte med mat, där kunskap, måltidsverksamheter och ledarskap är centrala aspekter. Vi samverkar även med externa parter när det gäller att utveckla kunskapen om vikten av hälsosamma hållbara måltider och matvanor för såväl individen som samhället.


Deltagare:

  • Christel Larsson
  • Annica Strandh Johansson
  • Anna Post
  • Hillevi Prell
  • Mia Prim
  • Frode Slinde
  • Cecilia Magnusson Sporre