Länkstig

Forskningsprojekt Kronisk smärta och fysisk aktivitet

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Centrum för hälsa och prestationsutveckling, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Avdelningen för molekylär och klinisk medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.

Kort beskrivning

Detta forskningsprojekt är en samverkan mellan kliniska forskare inom smärta och inom fysisk aktivitet. Syftet är att studera hur den fysisk aktiviteten, sömnen och smärtan förändras hos patienter med kronisk smärta och som behandlas med fysisk träning som rehabilitering. Projektansvarig är Paulin Andréll. PAHP är ansvarig för genomförande av mätning av fysisk aktivitet med accelerometrar, liksom processering, analys och tolkning av data.

Deltagare

  • Paulin Andréll
  • Professor Mats Börjesson
  • Docent Daniel Arvidsson
  • Emma Varkey
  • Doktorand Jonatan Fridolfsson