University of Gothenburg
Image
Bilden visar en robotgräsklippare i en äldre parkmiljö
Eldrivna robotgräsklippare blir ett allt vanligare inslag i äldre parkmiljöer.
Photo: Tina Westerlund
Breadcrumb

Gräsmattor

Den kortklippta gräsmattan är, och har i flera århundraden varit ett uppskattat inslag i parker och trädgårdar. Gräsmattans utseende har dock varierat genom historien. Detsamma gäller redskap och skötselmetoder. Idag är trädgårdsmästare som slår gräsmattor med lie en ovanlig syn, medan personal på bensindrivna gräsklippare kan ses överallt. Hantverkslaboratoriet arbetar i nära samarbete med Gunnebo slott och trädgårdar i Mölndal för att öka hantverkskunskapen kring skötsel av gräsmattor i historiska miljöer.

Äldre tiders gräsmattor mer varierade

Under 1600- och 1700-talet utvecklades det vi idag kallar gräsmatta i Europa. Det var en enhetlig grön, jämn och kortklippt yta som slogs med lie. Lien var det redskap som användes till all gräsmatteskötsel fram till att de manuella cylinderklipparna kom i bruk i Sverige vid slutet av 1800-talet. Eftersom det först under 1900-talet blev enkelt att hålla stora ytor klippta var äldre tiders gräsmattor mer varierade. De kunde vara kortklippta prydnads-gräsmattor, men även ytor med högre gräs, som endast slogs några gånger per säsong och där man tog till vara höet.

 

Ökad kunskap om historisk skötsel

Trots att betydande resurser läggs på skötsel av gräsytor idag, och trots att de har avgörande betydelse för trädgårdens arkitektur, saknas kunskap om hur de har sett ut historiskt, hur de skötts och vad de innehöll. För att öka medvetenheten om gräsmattors kulturhistoriska värde, och öka kunskapen om hur de bäst sköts idag, har flera av Hantverkslaboratoriets projekt fokuserat på skötsel av gräsmattor. 2012 genomförde Joakim Seiler gästhantverkar-projeket Drömmen om den historiskt korrekta gräsmattan och 2015-2017 var gräsmattor ett av de skötselteman som undersöktes i projektet Utvecklande skötsel i kulturhistoriskt värdefulla parker och trädgårdar.

Beställa skrifter

Pris för tryckt(a) ex: 110kr/st

+ 80kr för frakt, emballage och expeditionsavgift för ett exemplar eller 120kr för två eller fler skrifter ur Hantverkslaboratoriets samling.

BOKPAKET med 4 trädgårdsskrifter: Klippta lövbärande häckar, Granhäckar, Grusgångar, Gräsmattor, 390 kr

Bilden visar omslaget till skriften Skötsel av historiska trädgårdar: Gräsmattor

Värda att vårda

Skriften Skötsel av historiska trädgårdar: gräsmattor handlar om hur man kan tänka vid val av skötselmetod för att tillvarata kulturhistoriska värden i historiska trädgårdar. Den togs fram i samband med projektet Utvecklande skötsel i kulturhistoriskt värdefulla parker och trädgårdar. Genom mer kunskap om hur gräsmattan – som ofta upptar en stor del av trädgården – har sett ut, skötts om och utvecklats genom historien är förhoppningen att de som förvaltar och arbetar i historiska trädgårdar ska se på gräsyteskötseln med nya ögon och kanske ompröva tidigare skötselmetoder. Författare till skriften är trädgårdsmästarna Klara Holmqvist och Joakim Seiler.