Bild
Student som fotar designverk
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Sök till Konstnärligt masterprogram i design, inriktning Embedded Design

Informationen på sidan gäller för programstart 2024

Arbetsprovsinstruktioner  

Alla delar av ansökan ska vara anonyma. Ta inte med ditt namn, adress eller andra personuppgifter i materialet. Ansökan kan skrivas på engelska eller svenska. Vi föredrar om du skriver på engelska då delar av programmets bedömargrupp är engelsktalande.

Ditt arbetsprov till masterprogrammet i Embedded Design ska innehålla:

 1. MOTIVATIONSBREV – max 3000 tecken inklusive blanksteg.
  Beskriv din utbildnings- och yrkesmässiga bakgrund och redogör för varför du vill studera just masterprogrammet i embedded design. Vänligen motivera även hur kan tillgodogöra dig kunskapen från programmet till din egen designpraxis. 

  Ditt motivationsbrev bör innehålla: 
  - Varför du vill studera masterprogrammet i Embedded Design. 
  - Vad förväntar du dig att lära dig genom ditt deltagande i programmet?  
  - Hur vill du integrera färdigheter och kunskaper från programmet i din egen designutövning?
  - Hur kan du bidra till ömsesidigt lärande (peer-learning) i samarbete med studenter och projektpartners? Och hur kan du bidra till den fortsatta kunskapen och utvecklingen om masterprogrammet i Embedded Design? 
   
 2. CURRICULUM VITAE (CV) – 1 pdf max 2 sidor.
  I ditt CV bör du lista dina yrkesmässiga och akademiska erfarenheter som är relevanta för programmet. Andra erfarenheter att inkludera kan exempelvis vara deltagande i design, konstnärlig och/eller affärs-, entreprenörs-, organisationspraxis inklusive andra relevanta aktiviteter.

3. ARBETSPROV, Designprojekt eller andra konstnärliga aktiviteter.

Vi vill se tre stycken arbetsprover. Följande format accepteras:
Video: max 2 video- eller ljudfiler, max 250 MB vardera och max 5 minuter långa.
PDF: Storlek A4, max 20 sidor, max 10 MB.

I din portfolio bör du inkludera arbetsprover från tidigare akademiska och/eller professionella aktiviteter för att illustrera dina färdigheter i kreativt, konstnärligt designarbete. Det bör visa den personliga inriktningen för ditt intresse för design liksom färdigheter i presentation, visualisering och kommunikation. Arbetsproverna kan presenteras som tekniska ritningar, illustrationer, fotografier eller i videoformat. Arbetsproverna bör presenteras med åtminstone en titel eller ett ämne, vilket material du använt, storlek, syfte och år för varje projekt. Om du väljer att presentera ett projekt som har utförts som ett grupparbete, vänligen ange vilken del eller roll du och dina gruppmedlemmar hade i projektet.

4. PORTFOLIOREFLEKTION – max 2000 tecken inklusive blanksteg.
Ett viktigt inslag i programmet är en reflektion av inlärningsprogressionen och definitionen av din egen, såväl som en samverkande, kreativ praktik. Redan i början av dina studier är det viktigt att du börjar fundera på hur du vill kunna definiera din individuella designerroll samt i vilken riktning du förväntar dig att dina studier inom design kommer ta dig. 

I portfolioreflektionen ber vi dig att skriva om ett redan genomfört projekt eller ett tema inom ett antal projekt som speglar dina intressen inom en inbäddad designpraxis i ett organisatoriskt sammanhang. Använd gärna bilder eller visualiseringar som referenser. Vi kommer att bedöma din förmåga att formulera dina inlärningsmål såväl som din förståelse för designfältet. 

Foto: Natalie Greppi
Foto: Natalie Greppi
Navigate to video: Lär känna de konstnärliga utbildningarna - följ med en student
Video (01:00)
Lär känna de konstnärliga utbildningarna - följ med en student

Bedömning av arbetsprov

Som helhet kommer vi att bedöma:

 • Konstnärlig process och designprocess
 • Samverkande tillvägagångssätt
 • Intresseområde
 • Utvecklingspotential

Arbetsprovet måste uppfylla bedömningskriterierna för att bli godkänt.

Skicka in ditt arbetsprov

Skicka in ditt arbetsprov via vårt arbetsprovsverktyg SlideRoom

SlideRoom stänger vid midnatt (CET) dagen för deadline av arbetsprovet. När du har skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemejl från SlideRoom.

Vi rekommenderar att du laddar upp ditt material senast 24 timmar innan deadline. Det är inte möjligt att skicka in arbetsprover efter att ansökningsperioden i SlideRoom har stängt.

Ansökan, urval och antagning

Dokumentation på avklarad kandidatexamen samt engelska 6

Se till att dina tidigare akademiska meriter finns registrerade på antagning.se. Om du behöver ladda upp kompletterande dokument som styrker din behörighet till programmet gör du detta på dina sidor på antagning.se. För mer information, se ladda upp rätt papper. 

Om du inte har laddat upp komplett underlag kommer du att bedömas som obehörig.


Urval och antagning

Alla kompletta ansökningar bedöms av en bedömarjury som består av programansvarig och representanter från enheten som programmet tillhör. 

Arbetsprovet bedöms som godkänt eller icke godkänt. Om ditt arbetsprov bedöms som icke godkänt blir du obehörig till programmet.
 

Söka med reell kompetens 
Om du inte har en kandidatexamen i design kan du ansöka om att bli bedömd via reell kompetens. Läs mer om hur du ansöker på Reell kompetens - En annan väg till behörighet. Ansökan ska vara inkommen senast sista ansökningsdag. 

HDK-Valand kan bevilja reell kompetens om det bedöms att den sökande på annat sätt har visat att det finns förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen kan visas genom nedanstående:

 • annan relevant utbildning. 

 • relevant yrkeserfarenhet eller annan praktisk erfarenhet. 

 • relevanta konstnärliga färdigheter och förmågor.

Viktiga datum

16 oktober 2023: Ansökan öppnar 

15 januari 2024: Sista dag att ansöka till programmet på antagning.se

15 januari 2024: Sista dag att skicka in ditt arbetsprov i SlideRoom. 

1 februari 2024: Sista dag att komplettera din anmälan. Kompletterande underlag laddas upp på dina sidor på antagning.se

1 februari 2023: Sista dag att betala anmälningsavgiften eller styrka avgiftsbefrielse

21 mars 2024: Antagningsbesked publiceras på antagning.se