Bild
Studenter som tittar på konstverk
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Sök till Konstnärligt masterprogram i design

Detta program öppnar för anmälan igen i oktober 2022.

Arbetsprov

Alla delar av ansökan ska vara anonyma. Ta inte med ditt namn, adress eller andra personuppgifter i materialet. Alla texter ska vara på engelska.

 1. CURRICULUM VITAE (CV) – 1 pdf, max 2 sidor.
 2. MOTIVATIONSBREV – max 4000 tecken. Motivera varför du vill studera vid HDK-Valand och i synnerhet vid masterprogrammet i Design samt hur du kan tillgodogöra dig kunskaper från programmet till din egna designpraktik. 
 3. PROJEKTREFLEKTION – 1 pdf, max 2 sidor. Ett viktigt inslag i programmet är de praktiska projekt som studenterna själva utformar. I projektreflektionen ber vi dig att skriva om ett redan genomfört eller tänkt projekt som speglar dina intressen. Använd gärna bilder eller visualiseringar som referenser. Vi kommer att bedöma din förmåga att formulera dina inlärningsmål såväl som din förståelse för designfältet.

  Din projektbeskrivning bör kortfattat beskrivas enligt följande: 
  - ämnesområdet i design du har undersökt eller vill undersöka
  - vilka frågor ditt projekt handlar om
  - en översikt över projektets resultat
  - minst en hänvisning till en inspirerande källa för ditt projekt (annan/andra designers arbete, konstverk, film, akademisk uppsats etc.)

  Obs! Projektreflektionen är bara en del av ansökningsförfarandet och behöver inte realiseras som en del av dina studier på HDK-Valand.
   
 4. ARBETSPROV – 1 pdf, max 20 sidor. Du kan också ladda upp högst två videofiler som en del av ditt arbetsprov. 

   Inkludera bilder (eller annat relevant digitalt material) som visar:
  - bredd och djup i ditt kreativa arbete
  - viktiga steg i designprocessen till en realiserad avsikt
  - en personlig målsättning av ditt intresse för design
  - färdigheter i presentation, visualisering och kommunikation
Video (01:00)
Lär känna de konstnärliga utbildningarna - följ med en student
Foto: Natalie Greppi

Skicka in ditt arbetsprov

Skicka in ditt arbetsprov via vårt arbetsprovsverktyg SlideRoom

SlideRoom stänger vid midnatt (CET) dagen för deadline av arbetsprovet. När du har skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemejl från SlideRoom.

Vi rekommenderar att du laddar upp ditt material senast 24 timmar innan deadline. Det är inte möjligt att skicka in arbetsprov efter att ansökningsperioden i SlideRoom har stängt. 

Bedömning av arbetsprov

Som helhet kommer vi att bedöma:

 • Designprocessen - designkunskap, trovärdighet, referenser, metodik och begrepp
 • Bredd och djup - sammanhang, färdigheter, skalor och upplevelser
 • Intressefält - designfrågor, samhällsfrågor, färdigheter och relevans för programmets profil
 • Konstnärlig strategi - uttryck, metod och kommunikation

Arbetsprovet bedöms som en del av behörighetskraven och måste uppfylla bedömningskriterierna för att anses vara godkänd.

Ansökan, urval och antagning

Dokumentation på avklarad kandidatexamen samt Engelska 6 

Se till att dina tidigare akademiska meriter finns registrerade på antagning.se. Om du behöver ladda upp kompletterande dokument som styrker din behörighet till programmet gör du detta på dina sidor på antagning.se. Läs mer om  ladda upp rätt dokument. 

Om du inte har laddat upp komplett underlag kommer du att bedömas som obehörig.

Urval och antagning

Alla kompletta ansökningar bedöms av en bedömarjury som består av programansvarig och representanter från enheten som programmet tillhör. 

Arbetsprovet bedöms som godkänt eller icke godkänt. Om ditt arbetsprov bedöms som icke godkänt blir du obehörig till programmet.


Söka med reell kompetens 

Om du inte har en kandidatexamen i design kan du ansöka om att bli bedömd via reell kompetens. Läs mer om hur du ansöker på Reell kompetens - En annan väg till behörighet. Ansökan ska vara inkommen senast sista ansökningsdag. 

HDK-Valand kan bevilja reell kompetens om det bedöms att den sökande på annat sätt har visat att det finns förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen kan visas genom nedanstående:

 • annan relevant utbildning. 

 • relevant yrkeserfarenhet eller annan praktisk erfarenhet. 

 • relevanta konstnärliga färdigheter och förmågor.

Viktiga datum 

18 oktober 2021: Ansökningsperioden öppnar 

17 januari 2022: Sista dag att ansöka till programmet på antagning.se

24 januari 2022: Sista dag att skicka in ditt arbetsprov i  SlideRoom

1 februari 2022: Sista dag att komplettera din anmälan. Kompletterande underlag laddas upp på dina sidor på antagning.se

1 februari 2022: Sista dag att betala anmälningsavgiften eller styrka avgiftsbefrielse
(behövs inte om du har svenskt personnummer) 

7 april 2022: Antagningsbesked publiceras på antagning.se