Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Fördjupning i grammatik - konstruktionsgrammatik

Kurs
SV2123
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12861

Om utbildningen

Kursen tar sig an språkanalys och språkteori från ett konstruktionsbaserat perspektiv. Konstruktionsgrammatik utgår från en holistisk språksyn, där man lägger starkt fokus på samspelet mellan form, innehåll och funktion, och där hela språket betraktas som ett nätverk av konstruktioner. Kursen omfattar å ena sidan introduktion till och diskussion av konstruktionsbaserad språkteori och å andra sidan praktisk tillämpning av konstruktionsgrammatik som analysredskap. Konstruktionernas betydelsesida behandlas med hjälp av ramsemantik och kognitiv semantik.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen eller motsvarande i ett språkvetenskapligt ämne. Därutöver krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kurserna på avancerad nivå ger behörighet för vidare studier i ämnet svenska, men vänder sig även till dig som i din framtida yrkesverksamhet kommer att ha det talade eller skrivna ordet som det viktigaste arbetsredskapet. Till denna kategori räknas exempelvis journalister, informatörer, kreatörer, förlagsredaktörer, tolkar och översättare. Även du som siktar på anställning inom administration och organisationsväsende kan med fördel bygga ut din grundexamen med svenska. Kursen kan ingå i magisterexamen och masterexamen i svenska språket. Magisterexamen i svenska språket ger behörighet till utbildning på forskarnivå i svenska språket/nordiska språk.