Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Zhejiang University, Kina och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet i gemensamt forskningsprojekt inom innovation

Publicerad

“Influence Mechanism to Create Leading Edge Innovation Capabilities in Knowledge-intensive Enterprises in the Global Innovation Network” är titeln på ett nytt internationellt forskningsprojekt mellan Institutet för innovation och entreprenörskap vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet, National Institute for Innovation Management vid School of Management, Zhejiang University.

Jun Jin, docent vid Zhejiang University i Kina är projektledare och Maureen McKelvey, professor vid Institutet för innovation och entreprenörskap samt andra forskare från Kina är involverade i projektet. Projektet löper mellan januari 2017 och december 2020 och finansieras av National Nature Science Foundation i Kina.

Vad handlar projektet om och vad har det för syfte?

Innovationskapacitet och hållbarhet för så kallade kunskapsintensiva företag (KIEs) har kommit att spela en allt viktigare roll i länders och regioners konkurrenskraft. Det kan vara så att innovationsmönster, strategier och utvecklingsprocesser inom KIEs, och framför allt då nya företag på uppgång, skiljer sig från desamma inom produktionsbolag. Hur kan KIEs i utvecklingsländer skapa världsledande kompetens inom sina respektive områden? Skiljer sig processen från den traditionella vägen från imitation till innovation som identifierats i utvecklingsländer? Vilka är de karaktäristiska dragen i denna process? Och vilken roll spelar det globala innovationsnätverket? Alla dessa frågor saknar i dagsläget tillräcklig forskning, och kommer därför vara huvudfokuset i detta projekt.

”Projektet kommer berika teorierna om inhemsk innovation och ge verktyg för att komma ikapp den globala innovationen”, säger Jun Jin. ”Det kommer fylla det gap i forskningen som idag finns gällande KIEs i utvecklingsländer som del av det globala innovationsnätverket, samt bidra med praktiska och teoretiska råd för att kunna vidareutveckla denna typ av industrier och nationella innovationssystem.”

Kontakt:

Jun Jin
Docent, Zhejiang University
junjin@zju.edu.cn

Maureen McKelvey
Professor, Institutet för innovation och entreprenörskap
maureen.mckelvey@handels.gu.se