Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Utbildningsvetenskap väger tungt i global rankning

Publicerad

Göteborgs universitet är på sjätte plats när Times Higher Education, THE, rankar världens lärosäten utifrån de Globala målen för hållbar utveckling. För mål 4, God utbildning för alla, är Göteborgs universitet på första plats, mycket tack vare lärarutbildning och forskningen inom utbildningsvetenskap.

I rankningen undersöks 460 universitet i hela världen utifrån kriterier satta efter 11 av de 17 globala målen i Agenda 2030.

De globala mål som mäts i rankingen är bland annat mål 4, God utbildning för alla, där Göteborgs universitet placerar sig på första plats bland 460 universitet.

Att Göteborgs universitet hamnar så högt i en internationell rankning är mycket ovanligt, och för ett av målen blir det alltså en förstaplats.

– Göteborgs universitet är stora på pedagogisk forskning och har också en mycket stor lärarutbildning. Det väger mycket tungt i THE:s hållbarhetsranking, säger Magnus Machale-Gunnarsson, utredare på Enheten för utredning och lärarutbildning och expert på rankningar.

– Dessutom är Göteborgs universitet generellt bra på hållbar utveckling, säger han.

Tio indikatorer

Målet God utbildning för alla mäter forskning inom utbildningsvetenskap; andel av utfärdade examina som ger behörighet att undervisa i skolan; öppenhet när det gäller utbildning - ungefär "tredje uppgiften”; andel studenter från icke-akademiska hem. Sammanlagt tio indikatorer används för mål 4, placerade inom de fyra nämnda grupperna.

Åke Ingerman, dekan vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten, ser rankningen som ett erkännande:

– Vi ska vid fakulteten vara stolta för vår starka pedagogikforskning och vår stora lärarutbildning. Den kombinationen är inte så vanlig vid ett så stort bredduniversitet. Ihop med universitetets generella styrka inom breddad rekrytering och stöd för det livslånga lärandet gör vi skillnad för en bättre värld.

– Det är också en intressant rankning eftersom den betonar vår verksamhet som vi är så angelägna om - forskning, utbildning, samverkan och påverkan på samhället i ett. Det är vår samlade verksamhet som slår igenom i rankningen, säger Åke Ingerman.

Högst i Norden

Rankningen, THE University Impact Rankings, ska ge en bild av lärosätens samhällspåverkan genom att mäta hur de lever upp till de globala målen för hållbar utveckling. Göteborgs universitet hamnar sammantaget på plats 6 i världen, vilket är högst av alla nordiska lärosäten och tredje plats av alla europeiska lärosäten. Dock deltog endast ett annat svenskt lärosäte, KTH - Kungliga tekniska högskolan, i denna rankning som bygger både på lärosätenas egen inrapportering och andra källor så som bibliometriska databaser.
De globala mål som mäts i rankningen är bland annat mål 4, God utbildning för alla, där Göteborgs universitet placerar sig på första plats. När det kommer till mål 5 om jämställdhet är Göteborgs universitet på tredje plats och när det gäller mål 3 om hälsa och välbefinnande, tar Göteborgs universitet en åttondeplats.

Rankningens metod utgår från 11 av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, som har använts som grund för rankningen. De indikatorer som använts gäller publikationer och citeringar inom relevant forskning, kvantitativa mått på lärosätenas personal och studenter, samt kvalitativa mått som handlar om i vilken grad lärosätena själva verkar för att nå målen genom policies, utåtriktade initiativ och samarbeten.

FAKTA
THE University Impact Rankings publicerades första gången 3 april 2019. 462 lärosäten i världen har valt att rapportera in de uppgifter som ligger till grund för rankingen som försöker mäta hur stor insats universiteten gör för att FN:s globala mål för hållbar utveckling ska nås. Flera ledande universitet deltar inte och bland svenska lärosäten deltar KTH och Göteborgs universitet.