Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Människor sitter vid en skogssjö
Foto: G.R Mottez
Länkstig

Turismens roll i mångkulturella samhällen

Publicerad

Hur skapar vi en turism som är inkluderande och hållbar? Det ska forskare och representanter från turistnäringen diskutera när projektet TiMS (Turismens roll i mångkulturella samhällen) håller ett webbinarium den 11 februari. Emma Björner från Gothenburg Research Institute är en av de medverkande, och hon ser fram emot diskussioner kring de utmaningar och möjligheter turistnäringen står inför, särskilt i spåren av pandemin.

För att uppmärksamma att forskningsprojektet TiMS går in i halvtid, hålls nu ett kostnadsfritt webbinarium som är öppet för allmänheten. Flera framstående turismforskare och personer med olika typer av erfarenhet inom turism och besöksnäring kommer att diskutera nya rön kring turismens roll i mångkulturella samhällen.

Emma Björner vid Gothenburg Research Institute på Handelshögskolan i Göteborg är en av dem som kommer att medverka, och hon hoppas att det här webbinariet kan locka många som är intresserade av vad som händer inom turistnäringen just nu och i framtiden. 

Kan du berätta om din forskning kring turism och hållbarhet?

"I TiMS forskar jag främst om hur platser och destinationers pluralitet och mångfald kommuniceras, representeras och upplevs. Jag har hittills studerat hur små, svenska orter och destinationer marknadsförs och utvecklas, och landat i att det att ofta är en organisk (bottom-up) process där olika aktörer tillsammans skapar bilden av platsen."

Bild
Emma Björner
Forskare Emma Björner medverkar på webbinariet.
Foto: Hillevi Nagel

"Jag har också studerat projektet ”Curators of Sweden” och med det bland annat hur en mångfacetterad bild av Sverige som land och destination skapades med hjälp av olika berättelser och ”kuratorer”.

Sedan snart ett år har jag också följeforskat i ett hållbarhetsinitiativ som leds av Visit Sweden, Sveriges nationella organisation för destinationsmarknadsföring. Vi har tillsammans med en mängd olika personer från akademi, näringsliv och offentlig sektor utforskat vad en hållbar upplevelse är, diskuterat utmaningar och möjligheter med Sverige som hållbart resmål och destination, samt stött och blött ett hållbarhetslöfte för svensk besöksnäring.

Vidare har jag börjat studera utvecklingen av Skåne som en digitaliserad destination och hur influencers (eller content creators) bidrar till bilden av en socialt hållbar destination.

De resterande åren i TiMS ser jag fram emot att fortsätta fördjupa mig i dessa studier, men också titta mer på Göteborg som hållbar och smart turiststad, samt hur mångkulturella områden som Hammarkullen och Rosengård kommuniceras, representeras och upplevs."

Från att ha varit ett område som ständigt expanderat har turismsektorn nu påverkats väldigt mycket under den pågående pandemin. Kommer ni att diskutera eventuella konsekvenser vid det här webbinariet?

"Ja, huvudtalaren Dianne Dredge kommer i sin presentation att tala om pandemins konsekvenser för turismsektorn, globalt och lokalt. Hon menar att det i dessa tider är viktigare än någonsin att på djupet tänka igenom och ta hänsyn till inkludering, tillhörighet och identitet. Dianne kommer också att dela med sig av kunskap, erfarenheter och exempel på kreativa sätt att arbeta med lokalsamhällen."

Huvudtalaren Dianne Dredge kommer i sin presentation att tala om pandemins konsekvenser för turismsektorn, globalt och lokalt

"Panelsamtalet kommer främst att fokusera på inkluderande turism: vad det är, hur olika aktörer arbetar med det, och vad som är huvudsakliga utmaningar och möjligheter med det. Alla paneldeltagare arbetar dock i den svenska turismsektorn och flera av de exempel som de kommer att ta upp kommer säkerligen tangera pandemin och dess konsekvenser."

En punkt är inkluderande turism (inclusive tourism). Vad innebär det egentligen?

"Inkluderande turism är ett brett begrepp som kan innebära mycket och som också är under utveckling.

I TiMS menar vi med inkluderande turism bland annat hur mångfald är speglad i olika aspekter av turism – så som kommunikation, utveckling och samskapande av platser, evenemang, aktiviteter och produkter. Vi associerar också inkluderande turism till olika arenor där inkludering är viktigt, så som representation i organisationer, processer och kommunikationsmaterial."

I TiMS menar vi med inkluderande turism bland annat hur mångfald är speglad i olika aspekter av turism

"Inkluderande turism kan kopplas till en mängd olika begrepp och fenomen, så som kultur, kulturellt utbyte, mångkultur, mångfald, tolerans, jämlikhet, segregation, stereotyper, nationalism, tillgänglighet, ansvar, respekt, livskvalitet och mänskliga rättigheter."

Vilka ser du som de stora utmaningarna för att skapa socialt hållbar turism?

"Socialt hållbar turism handlar bland annat om att gynna lokalsamhällen och att invånare på en destination respekteras och involveras i destinationens utveckling. Det handlar också om att destinationen ska vara tillgänglig för olika sorters resenärer, och att marginaliserade grupper kan ta del av produktion och konsumtion av turism. Utmaningarna med att skapa socialt hållbar turism och socialt hållbara destinationer är många. Mycket görs redan, men det finns en hel del kvar att arbeta med.

En utmaning kan kopplas till brist på tid och kunskap bland olika turistaktörer, så som småföretagare som har fullt upp med att få sina verksamheter att gå runt och ihop. En möjlighet är att större turistorganisationer stöttar små turistföretag, genom att inspirera och sprida kunskap om hur de kan bli mer socialt hållbara och hur det kan gynna dem."

En utmaning kan kopplas till brist på tid och kunskap bland olika turistaktörer, så som småföretagare som har fullt upp med att få sina verksamheter att gå runt och ihop.

Bild
Människor i stad
Foto: Steven Lewis

"En relaterad utmaning handlar om bristande kunskap bland olika turistaktörer om vad andra aktörer i turismsektorn arbetar med och vilken kunskap de sitter på. Ökad kunskap om varandra kan bygga starkare relationer och öka chanserna för samarbeten. Kunskap återkommer också som en utmaning kopplat till destinationers kännedom om turister. Det är inte ovanligt att destinationer har ett rätt så snävt fokus på vissa målgrupper, och känner dessa målgrupper mycket väl. De har dock desto sämre koll på andra målgrupper, t.ex. nysvenskar, hur man når dem och vad de tilltalas av.

En annan utmaning är att turism ofta är säsongsbunden och att aktörer i turismsektorn tar emot många besökare under en viss del av året och få turister under andra delar, vilket påverkar ekonomin och de som arbetar i branschen. Många turistorganisationer arbetar dock numera aktivt med att attrahera turister till olika destinationer även ”off season” vilket kan gynna lokalsamhällen året runt."

Det här webbinariet pågår under tre timmar den 11:e februari, finns det någon punkt som du själv ser fram emot lite extra mycket?

"Jag ser verkligen fram emot panelsamtalet om utmaningar och möjligheter med att skapa inkluderande turism! Vi får då höra olika perspektiv och erfarenheter från fyra otroligt kunniga och erfarna personer som arbetar med turism och besöksnäring – på nationell, regional och lokal nivå. Panelen modereras dessutom av fantastiska Can Seng Ooi."

Jag ser verkligen fram emot panelsamtalet om utmaningar och möjligheter med att skapa inkluderande turism!

"Jag ser också mycket fram emot Dianne Dredges ”keynote” där hon talar på temat inkluderande turism i spåren av den pågående pandemin. Både Can Seng och Dianne är erkända turismforskare med lång erfarenhet och bred kunskap."

Läs mer om webbinariet och hur du anmäler dig.