Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Svante Prado och Staffan Albinsson utsedda till Bromanstipendiater 2016

Publicerad

Bromanska stiftelsen för forskning och företagande har beslutat att utse Svante Prado och Staffan Albinsson som två mottagare av totalt sex stipendier 2016.

Svante Prado och Staffan Albinsson tilldelas 265 800 kronor vardera för sina respektive forskningsprojekt. Båda två är verksamma vid Institutionen för ekonomi och samhälle, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Svante Prado: Poles apart – a long-term perspective

Poles apart: a long-term perspective on inequality, industrialization and labour market institutions in Brazil and Sweden”.

Detta projekt är ett samarbete mellan en grupp av brasilianska och svenska ekonomhistoriker, som ska ge ett långsiktigt perspektiv på ojämlikhet, industrialisering och arbetsmarknadens institutioner i Brasilien och Sverige. Läs mer här.

Staffan Albinsson: Opera av entreprenörer (avser förlängning)

Syftet med studien är att bidra med ny kunskap kring operakonstens entreprenörskap. Det finns förstås SME:s och start-ups även bland operaproducenterna och det är i dessa sammanhang som entreprenörskapet kommer att spela en avgörande roll för framgång. Hur ser entreprenörerna på sig själva som just entreprenörer utifrån att de, sannolikt, själva i första hand identifierar sig som konstnärer eller, i något fall, operaälskare med finansiella resurser? Finns det förebilder och kanske till och med ett informellt traderande av ledarskapskunskaper?
 

Stipendierna från Bromanska stiftelsen för forskning och företagande är avsedda för såväl internationella som lokala forskare och riktar sig både till yngre forskare som nyligen avlagt sin doktorsexamen och till seniora forskare.

Vi gratulerar Svante och Staffan till dessa medel!