Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Satsningar på utbildning krävs när robotar tar över

Publicerad

Sverige behöver stå rustat för att klara den snabba utvecklingen på arbetsmarknaden.
Barbara Czarniawska, professor i företagsekonomi och verksam vid Gothenburg research institute, går nu ut med konkreta förslag på åtgärder ihop med arbetsförmedlaren Johan Berg. Staten behöver satsa på utbildningar och utöka möjligheterna att få studiebidrag, menar de.

Arbetslivet kommer att stå inför stora förändringar i framtiden. Frågan många ställer sig är om den mänskliga arbetskraften rentav kommer bli överflödig i ett samhälle där arbetet blir alltmer digitaliserat och baserat på artificiell intelligens och robotar.

Robotar tar över jobben

OECD har beräknat att 66 miljoner jobb kan försvinna till följd av den tekniska utvecklingen. I Sverige beräknas åtta procent av jobben löpa hög risk att automatiseras samtidigt som ytterligare drygt 20 procent av jobben löper hög risk att väsentligt påverkas av automatiseringen.

- Arbetsgivares kompetensbehov behöver stå i centrum. Därför behöver Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar i större utsträckning än i dag involvera arbetsgivare. Det här skulle leda till att rätt personer utbildas och att arbetsgivare får den kompetens som efterfrågas.

Fem konkreta åtgärder

I en debattartikel på Dagens Samhälle listar Barbara Czarniawska och Johan Berg fem konkreta åtgärder för att möta den nya arbetsmarknaden.
1.Utöka möjligheterna att få CSN. 2.Bygg ut studiestartstödet. 3.Förbättra styrningen av universitet och högskolor. 4.Satsa på rekryteringsutbildningar. 5.Förbättra vägledningsinsatser.

Sammanfattningsvis så handlar det om att bättre matcha ihop de arbetssökande med arbetsgivarnas behov. När det gäller Universitet och högskolor innebär förslaget att de behöver utöka antalet utbildningar som möter de förändrade behoven på arbetsmarknaden.

- I vilken omfattning yrken försvinner och nya tillkommer är svårt att förutspå men oavsett kommer politiska reformer krävas för att hantera utmaningar som följer av digital utveckling, robotisering och att människor behöver jobba längre, skriver Barbara Czarniawska, Professor vid Gothenburg research institute, och Johan Berg i debattartikeln.

Läs debatt artikeln i sin helhet på Dagens Samhälle.