Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Samtal om samverkan och kunskapsutbyte mellan akademin och övriga samhället

Publicerad

En eftermiddag om samverkan och kunskapsutbyte mellan akademin och övriga samhället inom ramen för Riksbankens Jubileumsfonds Flexit-program.

Välkommen till Torgny Segerstedt-salen måndagen den 9 september klockan 13.00-16.00 med efterföljande mingel.

De tre GU-forskarna Stina Hansson, Pia Nykänen och Kristina Lindström är alla i slutet av sina forskningsprojekt inom ramen för Flexit-programmet. De delar, tillsammans med representanter från RJ samt sina respektive heminstitutioner och värdorganisationer, med sig av sina erfarenheter.

Genom Flexit-programmet erbjuder RJ forskare och organisationer inom privat, offentlig och ideell sektor möjlighet att samverka, utveckla och utbyta kunskap och erfarenhet. Samverkan inom Flexit handlar om att omsätta kunskap i praktisk nytta och skapa ny kunskap och frågeställningar utifrån organisationers utmaningar och behov. Forskaren beforskar de områden som organisationerna har behov av, organisationerna erbjuder forskaren empiri och tillfälle att begagna sitt kunnande utanför akademin. Därmed knyter forskaren också ihop olika kunskapsdomäner. https://www.rj.se/Finansiering/Flexit/  

Program

13.00-13.10: Inledning. Fredrika Lagergren Wahlin, vicerektor för samverkan och Torbjörn Eng, forskningssekreterare för Flexit, RJ.

13.10-14.20: Presentationer av forskarna och därefter modererat samtal. Moderator: Lena Ulrika Rudeke, verksamhets- och programansvarig för Jonsereds herrgård, GU.

14.20-14.35: Kaffe/te.

14.35-15.10: Panelsamtal mellan representanter för organisationerna där forskarna varit placerade. Moderator: Lena Ulrika Rudeke.

15.10-15.45: Panelsamtal mellan representanter från de tre respektive institutionerna. Moderator: Torbjörn Eng.

15.45-16.00: Avslutning.

16.00: Mingel.

Om du önskar medverka under denna eftermiddag, vänligen anmäl dig via nedanstående länk ("evenemangslänk") senast torsdagen den 5/9.

Föreläsare:
Stina Hansson, Pia Nykänen och Kristina Lindström

Datum:
2019-09-09

Tid:
13:00 - 16:00

Kategorier:
Samverkan

Arrangör:
GU/RJ Flexit

Plats:
Torgny Segerstedtsalen. Universitets huvudbyggnad i Vasaparken. Universitetsplatsen 1, Vasaparken, Göteborg Torgny Segerstedtsalen

Evenemangslänk:
Läs mer om Samtal om samverkan och kunskapsutbyte mellan akademin och övriga samhället

Kontaktperson:
Stina Hansson

Telefon:
0708-218378