Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Pris för bästa doktorsavhandling i ekonomisk historia till Dimitrios Theodoridis

Publicerad

Ekonomhistorikern Dimitrios Theodoridis avhandling Development constrained – Essays on land as a factor in nineteenth century industrialization and trade har fått Svenska Ekonomisk-Historiska Föreningens pris för Bästa doktorsavhandling i ekonomisk historia (okt. 2017 - okt. 2019).

Bild på Dimitrios Theodoridis
Bild: Foto på Dimitrios från disputationsdagen den 8 juni 2018.

Kommittén motiverar att avhandlingen får priset tack vare originalitet, samtidsrelevans och gott metodologiskt handlag. Avhandlingen fokuserar på ekologiska fotavtryck under den industriella revolutionen samt jordbruksproduktivitet och ger därigenom ett gediget bidrag till centrala ekonomisk-historiska frågeställningar.

I sin avhandling Dimitrios Theodoridis upp det historiska sammanhanget av industriell omvandling och ekonomisk utveckling under 1800-talet. Genom en serie av fyra forskningsuppsatser undersöker Dimitris den förändrade roll som markanvändningen spelade för den ekonomiska utvecklingen under den tidigare delen av industrialiseringen. Detta var en period under vilken ekonomisk tillväxt började förklaras främst till följd av tekniska framsteg och produktivitetsförbättringar. Tidigare forskning har därför antagit att markens roll följaktligen blev mindre viktig, inte minst genom tekniska förändringar i jordbruket. I motsats till denna forskning undersöker Dimitrios hur marken fortsatte att vara av avgörande betydelse för den ekonomiska utvecklingen.

Priskommittén bestod av Oskar Broberg, Göteborgs universitet, Klara Arnberg, Stockholms universitet, Mats Olsson, Lunds universitet, Magnus Lindmark, Umeå universitet, Ylva Hasselberg, Uppsala universitet och Erik Lakomaa, Handelshögskolan, Stockholm.


Läs avhandlingen här.