Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Planeringsbidrag: Psykologiska faktorers betydelse för köpbeteenden

Publicerad

Magnus Roos och Magnus Jansson har fått planeringsbidrag för att skriva en ansökan om medel till en studie som undersöker psykologiska förklaringar till olika köpbeteenden. De psykologiska koncept som ansökan kommer att fokusera på är värderingar och personlighet.

Syftet med planeringsbidraget är att tillsammans med handeln få till en konkurrenskraftig ansökan som undersöker psykologiska förklaringar till olika köpbeteenden. De psykologiska koncept som ansökan kommer att fokusera på är värderingar och personlighet. Genom att etablera samarbete med aktörer inom svensk handel och kombinera tillförlitliga psykologiska mätinstrument (personlighetstest och värderingsskalor) med faktiskt köpbeteende (utifrån medlemskort) kommer forskarna att kunna analysera betydelsen av psykologiska mätinstrument på köpbeteende på ett nytt och unikt sätt. Idag är det vanligt förekommande att handeln samlar in data om sina kunders köp. Att orientera sig i den stora mängd data upplevs som svårt. Vår förhoppning är att personlighet och värderingar kan hjälpa handeln att strukturera kunders köpbeteenden och på så vis etablera bättre verktyg för handeln beträffande kommunikation och erbjudanden.