Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Pengar för att sprida forskning om genus och förpackningsdesign

Publicerad

Från läkemedelsförpackningarnas medicinska språk om biologiska könsskillnader till parfymflaskornas syn på genus som ett individuellt njutningsfullt konsumtionsval frikopplat från både kropp såväl som samhälleliga strukturer. I antologin Den (o)hållbara förpackningen analyserar Magdalena Petersson McIntyre hur genus uttrycks på förpackningar. Nu har hon och Christian Fuentes fått medel från

gu.se/" target="_blank">Centrum för genusforskning vid Göteborgs universitet för att sprida resultaten till andra discipliner.

I boken Den (o)hållbara förpackningen som kom ut i våras analyseras förpackningar från 1930-talet fram till i dag. Varför ser förpackningar ut som de gör? Vilka signaler sänder de till oss konsumenter?

Studien som Magdalena Petersson McIntyre genomförde handlar om hur förpackningar gestaltar föreställningar om kön – genus. Ett resultat är att olika produktkategorier använder sig av genus på olika sätt. Till exempel att ett smalt kvinnoideal användes för att rikta sig mot nya kunder och öka försäljningen av mjölk på 1980-talet. När det gäller marknadsföring av läkemedel däremot används i stället ett medicinskt och vetenskapligt språk om biologiska skillnader mellan kvinnor och män för att rikta sig mot olika kundkategorier.

– Förpackningar är vardagliga föremål som vi nästan inte lägger märke till. Men genom att de påstår saker, till exempel vad kön är, så påverkar de oss. De är medskapare av vår verklighet, säger Magdalena Petersson McIntyre.

En slutsats av studien är att förpackningsdesign inte i första hand cementerar traditionella genusmönster, utan att kön och förpackningsdesign är sammanflätade processer som förändras i takt med varandra.

Tillsammans med Christian Fuentes, forskare i företagsekonomi vid Centrum för konsumtionsvetenskap har Magdalena Petersson McIntyre fått 75 000 kronor från Centrum för genusforskning för att utveckla resultaten av studien och sprida dem inom fälten företagsekonomi och marknadsföring. På detta sätt kan resultat om genus och förpackningar komma till kännedom i en ny kontext.

Kontakt
Magdalena Petersson McIntyre, 031-786 56 68, magdalena.petersson-mcintyre@cfk.gu.se
Christian Fuentes, 031-786 27 06, christian.fuentes@handels.gu.se

Läs mer om boken Den (o)hållbara förpackningen