Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nytt projekt: The Culture Hub

Publicerad

Kultur och stadsutveckling är ett fält som forskare på CFK har byggt upp under senare år. Helene Brembeck och Niklas Sörum har i samarbete med Stadsmuseet och kulturförvaltningen genomfört fyra pilotstudier som undersökt kulturarv och konsumtionskultur. Nu tar samarbetet ett ytterligare steg med ett tvåårigt projekt, ”The Culture Hub”, som fick en flygande start genom en spännande resa till Kisumu i Kenya. Det hela sker inom ramen för forskningsplattformen Mistra Urban Futures.


Mistra Urban Futures, som drivs av Göteborgs universitet, Chalmers, Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen m.fl., etablerades 2010 och kommer att pågå t.o.m. 2019. Syftet är att främja en hållbar stadsutveckling genom trans-disciplinär forskning och gemensam kunskapsproduktion i samarbete med både lokala och globala intressenter. Huvudkontoret finns i Göteborg, och därutöver finns lokala plattformar i Sheffield-Manchester i Storbritannien, Kisumu i Kenya och Kapstaden i Sydafrika samt två lokala plattformar (Göteborg, Skåne) och en nod (Stockholm) i Sverige. Samarbete och jämförande forskning står högt på agendan.
- Niklas Sörum och jag har, tillsammans med Ylva Berglund från Stadsmuseet varit engagerade sedan 2010 inom det kulturella spåret, berättar Helene Brembeck. I det första pilotprojektet studerade vi loppmarknaden Kommersen och vilka värden den hade för säljare, kunder och närboende. Den vägen kom vi in på stadsutveckling och kunde börja föra diskussioner om ifall det går att bygga den hållbara staden med kultur och kulturarv som bas.

Vi ställde en annan typ av frågor än vad som gjorts förut.

I den senaste pilotstudien arbetade de tillsammans med kulturförvaltningens kulturstrategiska avdelning kring kulturkonsekvensanalyser för två områden i Göteborg, som präglades av konstnärsateljéer, men som nu var hotade genom rivning respektive höjda hyror.
- Vi ställde en annan typ av frågor än vad som gjorts förut: Vad är kultur för dem som använder platserna? Kan man förbättra processen med kulturkonsekvensanalyser genom att ta reda på vilka värden människor upplever med olika platser?
Resultatet av denna studie blev dels rapporten Platsar kulturen i den hållbara staden?, dels att de nu har fått finansiering för en mer stadigvarande ”plattform i plattformen”: The Culture Hub”. Helene Brembeck, Niklas Sörum, Ylva Berglund från Stadsmuseet och Mie Svennberg från kulturförvaltningen ska i projektet följa, analysera och bidra till utvecklandet av stadens arbete med kulturkonsekvensanalyser och planera för regionalt och internationellt samarbete.

Konferens för internationellt samarbete

Varje år hålls internationella konferenser och till årets konferens i Kisumu reste Helene, Ylva och Mie. Syftet var att presentera deras hub och hur de kunde samarbeta med de andra lokala plattformarna. I en gemensam workshop diskuterades kulturarv och den rättvisa staden inom ramen för ”Cultural Planning”.
- Vi pratade om hur vi kan samarbeta på olika sätt. Ett sätt är att göra kartläggningar över läget i de olika länderna, och vi pratade också om hur vi kan jobba som ”embedded researchers”, det vill säga att som forskare delta i processen tillsammans med stadens företrädare, säger Helene Brembeck.
- I Kenya finns ett kultur- och turistdepartment, och kultur är mycket kopplat till traditionellt hantverk, sång, dans, fiske och jordbruk, liksom djurlivet, sådant som kan tänkas intressera turister, berättar Helene Brembeck. Men det skulle också vara möjligt att lyfta fram det moderna Afrika, och Kisumu som en konst-och kulturstad.

Regnskogsupplevelse och kyrkobesök

Under sin resa fick de tre svenskarna också möjlighet att se något av landet. En dag gjorde de en resa till en av de sista resterna av den regnskog, som en gång täckte hela centrala Afrika. Mahogny, teak m.fl. ädelträd utgör de ”big five”, som började avverkas och skeppas till Europa under kolonialtiden.
- Mitt i den täta regnskogen, med sina apor, fåglar och färgglada fjärilar låg sågverksägarens villa i kolonial stil med sin stora veranda och välskötta gräsmatta. Det var en dubbel känsla, säger Helene Brembeck.
Idag ägs villan av Trinity College och används som retreat av en kyrka.


Ett annat besök blev av, eftersom svenskarna frågade på hotellet om det fanns någonstans de kunde åka för att lyssna på gospel. Det visade sig att hotellets kokerska var aktiv i ”Redeem Gospel Church”, som låg i det slumområde där hon bodde och dit hon tog med sig gästerna. Invånarna i detta fattiga område hade byggt en fin kyrka, där det inte bara hålls gudstjänster och bibelskola. Kyrkan är också en samlingspunkt för alla åldrar.

Kvinnorna har en stark ställning i kyrkan, till exempel genom att det även finns kvinnliga predikanter. Här finns också ”Women’s workshop”, som informerar om preventivmedel, graviditet och förlossningar.

- Alla är engagerade i kyrkan. Den är fritids för barnen och gympasal för de äldre, när de sjunger och dansar tillsammans, säger Helene Brembeck.
De märkte att kvinnorna har en stark ställning i kyrkan, till exempel genom att det även finns kvinnliga predikanter. Här finns också ”Women’s workshop”, som informerar om preventivmedel, graviditet och förlossningar.
- Det är ju speciella förhållanden i ett sådant här område där man lever tätt inpå varandra, säger Helene Brembeck. Här finns mycket hiv och sexuella övergrepp, och förlossningar sker inte på sjukhus. Vår värdinna Mercy är en 26-årig ensamstående mamma med en dotter på 11 år, som går på internatskola. Mercy har kunnat klara sig med kyrkans hjälp och har nu ett bra jobb som kokerska på hotellet och kan leva ett värdigt liv.
---
I dagarna hoppas forskarna få besked om ytterligare medel för det internationella samarbetet. De följande åren kommer internationella konferenser att hållas i Kapstaden 2018 och Sheffield-Manchester 2019. Tanken är att det efter projektets slut ska finnas kvar en plattform för hur man kan arbeta vetenskapligt med kultur och kulturarv i stadsutveckling.

Läs mer om:
The Culture Hub
Platsar kulturen i den hållbara staden?
Mistra Urban Futures