Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nytt projekt fokuserar på att lösa miljö- och samhälleliga problem i den cirkulära ekonomin

Publicerad

Bild på Martin HultmanDocent Martin Hultman, vikarierande lektor vid avdelningen för kulturgeografi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, har av Formas beviljats forskningsmedel om 5,9 miljoner kronor till ett projekt om hur företag och organisationer i en cirkulär ekonomi kan utveckla produkter och skapa innovativa organisatoriska lösningar för att hantera utmaningar som resurstoppar och klimatförändringar.

Forskarna kommer i projektet fokusera på två utmaningar som de anser som extra viktiga. För det första handlar det om att redan skapade material eller produkter ska cirkulera flera gånger innan det blir avfall. För det andra handlar det om att genom organisatoriska innovationer skapa nya former av modeller för att organisera dessa flöden av material. De kommer att studera ekoprenörer och sociala entreprenörer i vars verksamheter material återcirkulerar i ekonomin i högre grad än tidigare. Ekoprenörskap handlar om människor som startar upp företag med målet att lösa miljöproblem. Socialt entreprenörskap handlar om att lösa ett samhälleligt problem. Socialt entreprenörskap är ofta ideella initiativ även om det kan ingå som en integrerad del i ekonomin.

- Detta forskningsprojekt bidrar med kunskap gällande den organisatoriska delen av den cirkulära ekonomin vilket är av stor betydelse eftersom olika sorters kunskap och förmågor behöver inkluderas i en rörelse framåt, säger Martin Hultman

Projektet planeras pågå under tre år och medverkande är, utöver Martin Hultman som är projektledare, Nils Johansson doktor inom miljöteknik och Anna Kaijser, doktor inom hållbarhetsstudier båda från Linköpings universitet samt Malin Henriksson, doktor inom teknik och social förändring, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).