Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nytt forskningsprojekt om bilparkering och hållbar mobilitet.

Publicerad

Ulrika Holmberg från CFK och Frances Sprei från Chalmers tekniska högskola har fått 2,9 miljoner från Formas för det treåriga projektet Parkeringsnormer och mobilitetstjänster för hållbar mobilitet, som genomförs i samarbete med representanter för bostadsbolag och kunskapscentra.Utgångspunkten för projektet är att hållbarhetsutmaningar relaterade till mobilitet i städer inte enbart kan lösas på teknisk väg utan behöver kompletteras med beteende-förändringar. Syftet med projektet är att studera betydelsen av att kombinera begränsade parkeringsmöjligheter med mobilitetstjänster för att uppnå en hållbar mobilitet. Projektet är uppdelat i två delprojekt. I det ena delprojektet analyseras enkäter från hyresgäster för att identifiera de viktigaste faktorerna för hur människors mobilitet påverkar miljön. I det andra delprojektet kommer resultaten att användas för att utforma fallstudier och undersöka hur olika faktorer samspelar för att skapa vissa mobilitetsmönster. En av fallstudierna är ett nytt bostadshus utan privat parkering.
Projektet är ett samarbete mellan forskare vid Chalmers och Göteborgs Universitet i samverkan med representanter från bostadsbolag (Wallenstam, Riksbyggen) och kunskapscentra (Johanneberg Science Park och Mistra Urban Futures). En kontinuerlig dialog förs mellan med dessa parter för att öka relevansen för nyckelaktörer och samhället.