Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nya uppdrag kring normer till sekretariatet

Publicerad

Nationella sekretariatet för genusforskning startar det nya året med två nya uppdrag i sin portfölj. Det ena handlar om att kartlägga jämställdheten i Jönköpings län, med fokus på utbildnings- och yrkesval bland tonåringar och unga vuxna. Det andra är en normkritisk granskning av Göteborg Stads webbplats.

Region Jönköpings län vill synliggöra de normer och attityder som omgärdar ungdomars och unga vuxnas föreställningar om och erfarenheter av utbildnings- och yrkesval, samt deras möjligheter på arbetsmarknaden. Den kvalitativa intersektionella kartläggningen görs inom ramen för projektet Jämställd regional tillväxt.

– Vi vet att både yrkeslivet och utbildningarna är könssegregerade, vilket är ett problem för kompetensförsörjningen i länet. Vi behöver fler högutbildade, liksom att de som utbildar sig i andra delar av landet kommer tillbaka. Vi behöver fler män som jobbar inom sjukvården och fler kvinnor inom tekniska yrken – annars kan vi inte fylla de hål som finns, säger Mikaela Dinu Billström, projektledare inom Jämställd regional tillväxt.

Sekretariatet kommer att genomföra kartläggningen med hjälp av intervjuer med personer som just har börjat gymnasiet, personer som ska göra sitt val till universitetet och personer som har börjat söka jobb.

– Detta är en jätteviktig kartläggning för att bredda vår syn på varför människor gör vissa val. Det handlar om mer än bara kön. Om vi får djupare kunskaper om varför man känner och tycker på vissa sätt när man väljer utbildning och yrke kan vi få nya insikter i det strategiska kompetensförsörjningsarbetet i Jönköpings län, säger Dinu Billström.

Göteborg Stad gjorde en genomlysning av sin huvudkanal goteborg.se 2012 då de analyserade 15 av de mest välbesökta sidorna på webbplatsen utifrån ett normkritiskt perspektiv. Syftet med den granskning som sekretariatet nu genomför är att få en bild av hur väl man har lyckats i sin satsning på normkritisk kommunikation.

– Göteborg Stad har 610 redaktörer. Alla har genomgått en obligatorisk utbildning, där normkritiskt tänkande är en del. Samtidigt är det lätt att falla in i gamla vanor och rutiner, så det är jätteviktigt för oss att få denna genomlysning igen, säger Niina Jurvelin, webbstrateg på Göteborg Stad.

Sekretariatet tittar på bilder, språk och innehåll utifrån ett normkritiskt perspektiv på kommunikation. Fokus är: Hur möter goteborg.se sin besökare? Vad finns det för föreställningar om besökaren? På vilket sätt framgår det att Göteborg är en stad för alla? Uppdraget kommer att rapporteras i en skriftlig rapport till uppdragsgivaren.

– Sekretariatet har lång erfarenhet av arbete med normkritisk kommunikation både i den egna verksamheten och i form av utbildningar och konferenser på temat. Det är därför väldigt roligt att få använda denna kompetens till externa granskningar som den här. Det ger oss möjlighet att hjälpa Göteborg Stad att förbättra sin kommunikation, samtidigt som det naturligtvis utmanar och utvecklar vårt eget arbete inom området, säger projektledaren Maja Lundqvist.

Skribent Josefine Jacobsson
Bild Colourbox