Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny skrift! "Skötsel av grusgångar"

Publicerad

Nu har ytterligare en skrift med resultat från projektet "Utvecklande skötsel i historiska parker och anläggningar" blivit klar. Skriften "Skötsel av historiska trädgårdar: Grusgångar".

Här kan ladda ner skriften "Skötsel av historiska trädgårdar: Grusgångar"

Skriften redogör främst för skötsel och anläggning av grusgångar i historiska trädgårdar i Sverige från 1650 och framåt, men skötselmetoderna är desamma även för vägar, större grusytor och grusplaner. Modern anläggningsteknik för grusgångar och nutida skötselmetoder i andra länder lämnas dock därhän.

En grusgång är i huvudsak uppbyggd av ett bärlager, som skall ge gången hållfasthet och avgöra hur mycket tyngd den klarar av, samt ett ytskikt, eller slitlager, som ger gången dess karaktär och i viss mån avgör dess funktion. I denna skrift uppmärksammas grusytor som element i historiska trädgårdar. Målsättningen är att sprida kunskap om historisk anläggning, historiska materialval och historisk skötsel samt bidra till medvetna val av skötselmetoder.