Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny rapport: Jämställdhet på köpet?

Publicerad

I rapporten ”Jämställdhet på köpet? Marknadsfeminism, innovation och normkritik” presenterar Magdalena Petersson McIntyre resultat från studien av projektet All Aboard, ett idébåtskoncept som handlade om att skapa tillväxt genom att konstruera en båt som tog fasta på kvinnors behov ombord på fritidsbåtar. Det övergripande målet med studien var att belysa det komplexa förhållandet mellan genus, lönsamhet och innovation. Studien finansierades av Vinnova som också har publicerat rapporten i sin rapportserie.

Sammanfattningsvis framstod jämställdhet i projektet All Aboard på många sätt som ett medel för att öka vinsten snarare än som ett mål i sig. Eftersom det var båtbranschen och inte jämställdhetssverige som skulle bedöma slutresultatet blev inte genus vare sig behandlat som en kompetens eller mättes som resultat. Om lönsamhet ska vara ett sätt att göra jämställdhet intressant, så måste därför frågor om vad det förväntas att ge för resultat vara tydligt problematiserat och formulerat och vad det ger för något mer än ökad lönsamhet.

Även om All Aboard på ett generellt plan utmanade och ifrågasatte konstruktioner av genus så fanns det på en mer konkret nivå också begränsningar i de perspektiv som användes. I rapporten problematiseras innebörden av några områden som hade särskilt stor vikt; marknadsfeminism, inkludering respektive exkludering, åtskiljandet mellan ”genus som fakta” och ”genus som politik”, om konsekvenser av att kvinnor som kön visas upp på mässor samt förhållandet mellan användardriven innovation och ”den feminina smaken”. En modell i fem punkter som syntetiserar de lärdomar som analysen av All Aboard bidragit med har utvecklats.

Magdalena Petersson McIntyre är docent i etnologi och verksam på Centrum för konsumtionsvetenskap. Förutom studien om All Aboard är hon verksam i projekt om konsumtionens digitalisering samt om estetiskt arbete.


Rapporten kan laddas ner kostnadsfritt på Vinnovas webbplats