Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny docent: María José Zapata Campos

Publicerad

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har antagit María José Zapata Campos som docent i företagsekonomi. María José Zapata Campos är sedan 2009 verksam som forskare inom forskningsprogrammet Managing Big Cities vid Gothenburg Resarch Institute. Hennes forskningsintresse rör sig kring miljöfrågor i stora städer och hur idéer färdas från att vara globala till att bli lokala.

María Josés disputerade 2008 med avhandlingen “Public-Private Collaboration in Spanish Tourism: Balancing Legitimacy and Effectiveness in Public Private Partnerships". Avhandlingen lades fram vid universitetet i Alicante och fokuserar med hjälp av ett ny institutionellt perspektiv på samverkan mellan offentligt och privat I form av lokalt partnerskap inom turism.

I projektet ”Organizing sustainabiliy and development aid organizations” studerade Zapata Campos hur miljöfrågor hanteras som ett resultat av processerna globalisering och lokalisering. Ett viktigt ”fall” i publikationerna är La Chureca , Managuas soptipp i Nicaragua. La Chureca är något av ett flaggskepp när det gäller urbana förändringsprojekt och Zapata Campos är en av dem som skapat intresse kring denna soptipp.

Zapata Campos forskning inom ”Organizing environmental sustainability in cities” handlar om organisering av viktiga tjänster i städer och dess implikationer för mer hållbar urban utveckling. Här ingår flera forskningsprojekt och ett av dem handlar om hur idéer ”reser” från globalt till lokalt genom organisationer som har till uppgift att utveckla bistånd.

Närmast kommer Zapata Campos tillsammans med en grupp forskare från olika lärosäten starta upp projektet ”Från avfallshantering till förebyggande avfall”. Projektet finansieras av Formas och kommer att pågå under perioden 2014-2018.

Mer om María José Zapata Campos