Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny bok: Jämställdhet i organisationer - hur förändring görs hållbar

Publicerad

Hur gör man jämställdhet hållbar? Är det möjligt och vad krävs i så fall? Behöver jämställdhet bli på modet för att det ska hända något ute i organisationerna? Det är frågor som Ulla Eriksson-Zetterquist och David Renemark reder ut i en ny bok utgiven av Liber. 

Många företag och organisationer satsar på jämställdhet – både tid, kraft och pengar. Men vad leder det till? Blir det några långsiktiga förändringar?

Under 2003 – 2005 deltog femton stora företag och organisationer i den av JämO ledda satsningen ”Women to the top”, som syftade till att få in fler kvinnor på toppositioner. Alla parter lade ner ett mycket ambitiöst arbete på projektet. I den här boken får vi reda på vad som hände efter att ”Women to the top” avslutats. Lyckades man göra satsningarna på jämställdhet hållbara?

Deltagarna i studien var verkställande direktörer, ledningsgrupper och toppchefskandidater från respektive organisation. Ledningen engagerades och fick ansvara för organisationens deltagande i projektet där alla deltagare fick ta del av den senaste kunskapsbildningen inom området genus i organisationer genom en rad olika åtgärder.

Resultaten från studien visar hur förändringar relaterade till jämställdhet har etablerats på formellt plan i de deltagande organisationerna. Genusaspekter är till exempel ett återkommande inslag på mötesagendor. I organisationernas vardagliga arbete sorteras dock jämställdhetsaspekter bort – det som författarna kallar för bortfiltrering. På så vis hindras frågor om jämställdhet att ”störa”/påverka de vardagliga rutinerna och handlingarna. Resultatet av detta blir att jämställdhet är en varaktig förändring på formellt plan men inte i vardaglig handling.

Vad behövs då för att skapa hållbar jämställdhet? Ett svar som tidigare getts är att det behövs mer handling och mindre prat. För att förändring av jämställdhet ska bli varaktig krävs att personer i sitt vardagliga arbete uppmärksammar risken att denna typ av frågor nedprioriteras för andra mer angelägna aspekter.

För det andra krävs det pengar. Förändringar kostar och då kan man skapa ett mode – åtminstone delvis. Det tredje som behövs är nätverk och personer med hög status som når ut till alla hierarkiska nivåer och som kan driva frågorna.

För mer information kontakta:
Ulla Eriksson-Zetterquist, 031-786 54 07, Ulla.Eriksson-Zetterquist@gri.gu.se

Uppgifter om boken:
Jämställdhet i organisationer – hur förändringar görs hållbar/Ulla Eriksson-Zetterquist & David Renemark. Malmö: Liber – ISBN:978-91-47-09674-9
Till Libers webbsida